Regulamin

Niniejsze forum powstało celem propagowania wiedzy na temat upadłości konsumenckiej oraz udzielenia wsparcia osobom, pozbawionym z różnych względów możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. W zamyśle jego twórcy ma ono stanowić platformę wymiany doświadczeń, poglądów, opinii oraz informacji związanych z powyższym tematem.

Wpisów, analiz i odpowiedzi na pytania zamieszczanych na forum nie należy traktować jako opinii prawnych. Z uwagi na ograniczoną możliwość dokładnego zapoznania się ze wszystkimi istotnymi okolicznościami danego przypadku nie są one w stanie zastąpić porady prawnej udzielonej po indywidualnych konsultacji, pogłębionych analizą dokumentacji związanych ze sprawą.

Osobom uprawnioną do korzystania z forum jest każdy użytkownik Internetu pod warunkiem akceptacji i przestrzegania poniższych zasad:

 

  • 1

Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  • 2

Niedopuszczalne jest umieszczanie treści nagannych moralnie, obraźliwych, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w jakiejkolwiek formie.

  • 3

Niedopuszczalne jest umieszczanie jakichkolwiek treści reklamowych oraz linków do takich treści, jak również publikowanie wszelkiego rodzaju danych teleadreswych.

  • 4

Treści naruszające postanowienia § 2 i 3 będą bezwzględnie usuwane, zaś uczestnicy dopuszczający się rzeczonych naruszeń blokowani.

  • 5

Wątki należy zakładać w odpowiednich dla nich działach. Wątki założone w niewłaściwych działach będą przenoszone do właściwych działów.

  • 6

Niedopuszczalne jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane.  Przed założeniem nowego wątku należy sprawdzić, czy jego temat nie jest już przedmiotem dyskusji.