Uczestnik_forum

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 6 wpisów - od 1 do 6 (z 6)
 • Autor
  Wpisy
 • Uczestnik_forum
  Participant

  Dzień dobry,

  Pani Mecenasie z uwagi na informacje jakie pojawiają się w mediach dotyczące możliwości zmian przepisów odnoszących się do umarzania długów przeterminowanych przez sądy w trybie „z urzędu” chciałam zapytać o następującą rzecz.

  Czy przy wejściu w życie takich regulacji są szanse na to aby wrócić do „starych spraw” którym wydano nakazy zapłaty a było one kredytami przeterminowanymi ?

  A przy okazji również zapytam aby być na bieżąco, czy aktualnie są jakieś korzystne dla dłużnika regulacje pozwalające na umorzenie przez Sąd starego nakazy zapłaty dla kredytu przeterminowanego, dla którego nie złożono w terminie sprzeciwu ? Istnieje jakaś szansa na jakikolwiek ruch ?

  Z poważaniem

  w odpowiedzi na: Umorzenie egzekucji komorniczej a przedawniony kredyt bankowy #6201
  Uczestnik_forum
  Participant

  Witam Pana Mecenasa,
  Chciałam zapytać Pana o skutki umorzenia postępowania na podstawie art. 824 paragraf 1 punkt 4 (jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania).

  Czy w sytuacji opisanej powyżej istnieją jakieś okoliczności, które powodowałyby że dług można uznać za przedawniony ? i że już nie można go dochodzić za pomocą komornika ?

  Z poważaniem

  Uczestnik_forum
  Participant

  Witam Pana,
  Dziękuję za Pana odpowiedzi. W pytaniu drugim chodziło o termin przedawnienia, wyraziłam się mało jasno.
  Podsumowując jeśli wszytko zostało dobrze przeze mnie zrozumiane to w powyższej sytuacji dla dłużnika korzystniejsza jest sytuacji, w której komornik nie wyda postanowienia o umorzeniu- ponieważ wtedy bieg terminu przedawnienia (okres 10 lat) liczony jest od daty wszczęcia egzekucji przez komornika, czyli przedawnienie nastąpi wcześniej niż nastąpiłoby przy wydaniu postanowienia o umorzeniu. Czy dobrze zostało to przeze mnie zrozumiane ??

  Z góry bardzo Panu dziękuję.

  w odpowiedzi na: Umorzenie egzekucji komorniczej a przedawniony kredyt bankowy #2379
  Uczestnik_forum
  Participant

  Witam Pana,
  Dziękuję za przesłane odpowiedzi.

  Chciałabym jeszcze zapytać o powództwo przeciwegzekucyjne.

  1. czy jest jakiś maksymalny czas na złożenie takiego powództwa ?? czy obowiązują jakieś terminy ?? czy jest na to określony czas, po którym termin przepada ??
  2. przy założeniu ,że komornik nie umorzy egzekucji komorniczej termin 10 lat należy liczyć od daty otrzymania pierwszego pisma komorniczego w danej sprawie ??
  3. przy założeniu, że komornik umorzy egzekucję i wierzyciel nie podejmie kolejnego postępowania egzekucyjnego termin 10 lat należy liczyć od daty otrzymanie pierwszego pisma komorniczego w danej sprawie ??

  w odpowiedzi na: Umorzenie egzekucji komorniczej a przedawniony kredyt bankowy #2336
  Uczestnik_forum
  Participant

  Witam Pana,
  Dziękuję za na odpowiedź na moje pytania.
  Z uwagi na to że pewne terminy są dla mnie nowe upewnię się czy dobrze Pana zrozumiałam.

  Nie jestem pewna jak rozumieć zdanie: „Jeżeli natomiast zobowiązanie PO wydaniu sprzeciwu przedawniło się…”. Byłoby ono dla mnie zrozumiałe gdy była mowa o -wydaniu nakazu zapłaty-, a nie sprzeciwu. Czy tu mógł wkraść się błąd ??

  Panie Mecenasie proszę o wyjaśnienie, czy można upatrywać nowej szansy dla siebie w sytuacji zmiany wierzyciela ??
  Czy nowy wierzyciel potrzebuje nowego dla siebie nakazu zapłaty ?? i czy ten moment daję nadzieję na wniesienie sprzeciwu i zarzut przedawnienia ??

  Z góry bardzo Panu dziękuję.

  w odpowiedzi na: umorzenie postępowania na wniosek wierzyciela #2280
  Uczestnik_forum
  Participant

  Witam Pana,
  Panie Mecenasie mam trudną i złożoną sytuację osobistą. Z uwagi na bardzo rzetelne informacje zawarte na forum zwracam się z prośbą o pomoc. Proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Mam nadzieję, że odpowiedzi pomogą mi lepiej zrozumieć moją sytuację. Z góry bardzo Panu dziękuję.

  1. Po jakim czasie bezskutecznej egzekucji komornik umarza postępowanie ??
  2. Czy w sytuacji umorzenia komorniczego postępowania egzekucyjnego z art. 824 paragrafu 1 punktu 3 można skorzystać ze sprzeciwu wobec nakazy zapłaty jeśli odnosi się on do przedawnionego kredytu bankowego (obecnie wierzycielem jest firma zewnętrzna, nie bank)?? Co można i należy zrobić ??
  3. Czy w sytuacji umorzenia komorniczego postępowania egzekucyjnego z art. 824 paragrafu 1 punktu 4 można skorzystać ze sprzeciwu wobec nakazy zapłaty jeśli odnosi się on do przedawnionego kredytu bankowego (obecnie wierzycielem jest firma zewnętrzna, nie bank)?? Co można i należy zrobić ??
  4. Czy w sytuacji umorzenia komorniczego postępowania egzekucyjnego z art. 825 punktu 1 można skorzystać ze sprzeciwu wobec nakazy zapłaty jeśli odnosi się on do przedawnionego kredytu bankowego (obecnie wierzycielem jest firma zewnętrzna, nie bank)?? Co można i należy zrobić ??
  5. Czy można coś zrobić w trakcie egzekucji komorniczej jeśli nakaz zapłaty dotyczy przedawnionego kredytu bankowego (obecnie wierzycielem jest firma zewnętrzna, nie bank)?? Co można i należy zrobić ??

Przeglądajasz 6 wpisów - od 1 do 6 (z 6)