piotr

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 9 wpisów - od 1 do 9 (z 9)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #14755
  piotr
  Participant

  Witam po 4 latach od czasu rozpoczęcia tematu. Sprawa mojego teścia jest zakończona prawomocnym postanowieniem. Moje starania oraz działalność sądu i syndyka prawdopodobnie uratowały życie temu człowiekowi. Wszyscy ci ludzie bardzo pomogli. Istotna też była fachowa praca adwokata Adama Kozłowskiego z Krakowa który przecierał szlaki i jako jeden pierwszych w Polsce prawników skutecznie prowadził tego typu sprawy. Podziękowania dla wszystkich tych osób.

  w odpowiedzi na: upadłość konsumencka a tocząca się sprawa spadkowa #233
  piotr
  Participant

  Na szczęście sprawa spadkowa nie została jeszcze zakończona i syndyk zdecydował się do niej zgłosić. Zatem sprawa jest kontynuowana i wszystko wskazuje na to, że zakończy się zwykłym trybem. Wniosek jest taki, że trzeba bardzo starannie współpracować z prawnikiem na każdym etapie postępowania.

  w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #219
  piotr
  Participant

  Witam ponownie.
  Nie mogę potwierdzić kto miał rację, albowiem korespondencja pomiędzy ZEREM (hm) a sądem nie jest mi znana.
  Niemniej jednak po interwencji u sędziego Komisarza oraz syndyka to syndyk zwrócił się do ZER o potrącanie przez ZER miesięcznie kwoty w wysokości 25% świadczenia.
  Więcej nie będę zagłębiał się w temat, gdyż sąd zadziałał w interesie upadłego.
  Pozdrawiam.

  w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #163
  piotr
  Participant

  Dziekuje. Poinformuje o wyniku tej korespondencji

  w odpowiedzi na: Wykaz wierzycieli a wielokrotne sprzedaże długów #158
  piotr
  Participant

  pozostaje skontaktować się z dobrym prawnikiem. On zadba o zgromadzenie danych wierzycieli dla sądu. Potem sąd ogłasza upadłość w monitorze i wierzyciele, którzy nie są podani na liście mają czas na ujawnienie przed sądem. Cała procedura jest obsługiwana przez prawnika. Pan tylko płaci umówioną sumę. Wcale to nie jest dużo w porównaniu do gehenny, którą już Panu zgotowały banki. Upadłość konsumencka to już nie tylko teoria. To prawnik Panu powie, czy to się opłaca dla upadłego bo każdy przypadek jest inny.

  w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #157
  piotr
  Participant

  jeśli te pisma nie pomogą to jeszcze chyba zostaje wniosek do sędziego komisarza o wyłączenie z masy upadłości części świadczeń emerytalnych pozwalającej na przeżycie. Odnoszę wrażenie, że syndyk biernie będzie oczekiwał co postanowi sąd i z własnej inicjatywy nie podejmie tego tematu, albowiem po prostu mu się to nie opłaca.

  w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #156
  piotr
  Participant

  poniżej treść pism które wysłałem do sędziego komisarza oraz dyrektora ZER. Pewnie prawnik inaczej sformułuje. Niemniej jednak zawarłem w nich takie wątki:

  tu pismo do sędziego komisarza

  Sędzia Komisarz – ………..
  Sąd Rejonowy w ………….
  Wydział V Gospodarczy

  Sygn. akt V GUp ……….

  WNIOSEK
  o rozstrzygnięcie sprawy wysokości potrąceń ze świadczeń emerytalnych pobieranych z ZER przez upadłego ………..

  Zwracam się z wnioskiem o rozstrzygnięcie w trybie art. 491(11) ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. „Prawo upadłościowe i naprawcze” /ze zm./. kwestii spornej w przedmiocie wysokości potrąceń na konto syndyka masy upadłości ze świadczeń pobieranych z Zakładu Emerytalno-Rentowego przez upadłego…………….

  UZASADNIENIE

  W związku z upadłością konsumenta ……….. ogłoszoną w dniu 24 czerwca 2015 roku, syndyk masy upadłości ……….. zwrócił się do Zakładu Emerytalno-Rentowego o dokonywanie potrąceń ze świadczeń emerytalnych upadłego.
  Po rozpoznaniu sprawy w ramach postępowania nr. ZER-……………./2015/DŁ Starsza Aprobant Wydziału Ustalania Świadczeń I podjęła decyzję o dokonywaniu potrąceń ze świadczeń emerytalnych ………… w wysokości odpowiadającej 74% świadczenia miesięcznie począwszy od dnia 1.08.2015 roku i przekazywaniu tych środków na konto syndyka masy upadłości.
  O powyższym fakcie powiadomiła korespondencyjnie świadczeniobiorcę pismem z dnia 08.07.2015 roku (którego kserokopię przekazuję w załączeniu). Zgodnie z treścią pisma przy ustaleniu kwoty potrącenia świadczenia emerytalnego powołano się na fakt, że zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego i Naprawczego w korelacji z przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym świadczenia pieniężne przewidziane w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym na postawie art. 63 ust. 1 pkt. 1 PUIN podlegają wyłączeniu z masy upadłości w zakresie uregulowanym w art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.
  Jednocześnie urzędnik wskazuje że jego działanie opiera się na art. 773 § 4 k.p.c., którego treść stanowi: „Skarga na postanowienie referendarza sądowego przysługuje stronom i administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Na postanowienie sądu stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu przysługuje zażalenie” co trudno zrozumieć w tej konkretnej sprawie.
  Ponadto powołanie się na „art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” jest bardzo nieprecyzyjnym rozstrzygnięciem biorąc pod uwagę jak bardzo rozbudowane są ww. artykuły
  W treści pisma nie wskazano żadnego konkretnego przepisu, który miałby stanowić podstawę tak wysokiego potrącenia, co wskazuje, że urzędnik do końca nie wie na jakiej podstawie to czyni.
  W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” istnieje przepis ogólny i szczególny, który reguluje kwestię tego konkretnego przypadku. W związku z tym co przytoczono w piśmie ZER z dnia 08.07.2015 roku potrącenia świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego muszą doznawać ograniczeń w takim zakresie jak w postępowaniu egzekucyjnym.
  Zatem przepisem, który należało zastosować to przepis art. 140 ust. 1 Pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, albowiem potrącenia na konto syndyka są to inne egzekwowane należności, co wprost wynika z art. 139 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” i nie są świadczeniami alimentacyjnymi, ani też nie istnieje tu zbieg potrąceń. W związku z tym należało naliczyć wysokość potrącenia w kwocie odpowiadającej 25% świadczenia emerytalnego miesięcznie.
  Pani Starsza Aprobant popełniła błąd logiczny albowiem zastosowała tu prawdopodobnie odniesienie do art. 141 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, który jest przepisem szczególnym i odnosi się do emerytur i rent minimalnych. Został on wpisany do ustawy w celu ochrony najuboższych emerytów i rencistów. Ma on na celu wskazanie kwoty minimalnej wolnej od potrąceń. Nie można go stosować dowolnie według swej interpretacji. Ten przepis nie ma odniesienia do świadczenia pobieranego przez ………….

  Nadmieniam, że moim szczerym celem jest ostateczne uwolnienie się od ciążących nade mną problemów życiowych. Chętnie współpracuję z sądem i syndykiem masy upadłości, którzy są dla mnie ratunkiem w dramatycznej sytuacji finansowej. Jednakże moja córka ………… u której obecnie przebywam nie ma żadnego zatrudnienia i dochodu. Jest utrzymywana przeze mnie. Wszystkie rachunki za prąd wodę i jedzenie są płacone z mojej emerytury. Już obecnie nie kupuję ubrań ani niczego innego oprócz pożywienia. Natomiast utrzymanie się dwóch osób za kwotę 440,23 zł, jest nierealne. Skutkiem podjętej decyzji przez ZER zostanie nam odcięty prąd, woda. W zimie nie kupię węgla na ogrzewanie. Zwracam się z prośbą z wzięcie pod uwagę również tej ważnej okoliczności.
  W przypadku stwierdzenia, że postępowanie Zakładu Emerytalno-Rentowego jest prawidłowe zwracam się z wnioskiem o wyłączenie części potrąceń z mojego świadczenia emerytalnego z masy upadłości w wysokości pozwalającej na przeżycie.

  z poważaniem

  tu treść pisma do ZER

  Artur ………….

  Dyrektor
  Zakładu Emerytalno-Rentowego
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

  02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21

  ZER-SW-…………/2015/DŁ

  WNIOSEK
  o rozstrzygnięcie sprawy wysokości potrąceń ze świadczeń emerytalnych pobieranych z ZER przez upadłego ………..

  Zwracam się z wnioskiem o rozstrzygnięcie w ramach nadzoru służbowego kwestii spornej w przedmiocie wysokości potrąceń na konto syndyka masy upadłości ze świadczeń pobieranych z Zakładu Emerytalno-Rentowego przez upadłego ………….

  UZASADNIENIE

  W związku z upadłością konsumenta ………. ogłoszoną w dniu 24 czerwca 2015 roku, syndyk masy upadłości pan ………. zwrócił się do Zakładu Emerytalno-Rentowego o dokonywanie potrąceń ze świadczeń emerytalnych upadłego.
  Po rozpoznaniu sprawy w ramach postępowania nr. ZER-SW-……………/2015/DŁ Starsza Aprobant Wydziału Ustalania Świadczeń I Pani ………….. podjęła decyzję o dokonywaniu potrąceń ze świadczeń emerytalnych ……….. w wysokości odpowiadającej 74% świadczenia miesięcznie począwszy od dnia 1.08.2015 roku i przekazywaniu tych środków na konto syndyka masy upadłości.
  O powyższym fakcie powiadomiła korespondencyjnie świadczeniobiorcę pismem z dnia 08.07.2015 roku (którego kserokopię przekazuję w załączeniu). Zgodnie z treścią pisma przy ustaleniu kwoty potrącenia świadczenia emerytalnego powołano się na fakt, że zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego i Naprawczego w korelacji z przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym świadczenia pieniężne przewidziane w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym na postawie art. 63 ust. 1 pkt. 1 PUIN podlegają wyłączeniu z masy upadłości w zakresie uregulowanym w art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.
  Jednocześnie urzędnik wskazuje że jego działanie opiera się na art. 773 § 4 k.p.c., którego treść stanowi: „Skarga na postanowienie referendarza sądowego przysługuje stronom i administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Na postanowienie sądu stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu przysługuje zażalenie” co trudno zrozumieć w tej konkretnej sprawie.
  Ponadto powołanie się na „art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” jest bardzo nieprecyzyjnym rozstrzygnięciem biorąc pod uwagę jak bardzo rozbudowane są ww. artykuły. W treści pisma nie wskazano żadnego konkretnego przepisu, który miałby stanowić podstawę tak wysokiego potrącenia, co wskazuje, że urzędnik do końca nie wie na jakiej podstawie to czyni.
  W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” istnieje przepis ogólny i szczególny, który reguluje kwestię tego konkretnego przypadku. W związku z tym co przytoczono w piśmie ZER z dnia 08.07.2015 roku potrącenia świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego muszą doznawać ograniczeń w takim zakresie jak w postępowaniu egzekucyjnym.
  Zatem przepisem, który należało zastosować to przepis art. 140 ust. 1 Pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, albowiem potrącenia na konto syndyka są to inne egzekwowane należności, co wprost wynika z art. 139 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” i nie są świadczeniami alimentacyjnymi, ani też nie istnieje tu zbieg potrąceń. W związku z tym należało naliczyć wysokość potrącenia w kwocie odpowiadającej 25% świadczenia emerytalnego miesięcznie.
  Pani Starsza Aprobant popełniła błąd logiczny albowiem zastosowała tu prawdopodobnie odniesienie do art. 141 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, który jest przepisem szczególnym i odnosi się do emerytur i rent minimalnych. Został on wpisany do ustawy w celu ochrony najuboższych emerytów i rencistów. Ma on na celu wskazanie kwoty minimalnej wolnej od potrąceń. Nie można go stosować dowolnie według swej interpretacji. Ten przepis nie ma odniesienia do świadczenia pobieranego przez …………

  Proszę o niezwłoczne rozstrzygnięcie powyższej sprawy jeszcze przed 1.08.2015 roku (pierwszy termin potrącania z emerytury na w/w zasadach) i powiadomienie o tym fakcie pisemnie zainteresowanego oraz właściwego sędziego komisarza za pośrednictwem syndyka masy upadłości.
  z poważaniem

  w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #153
  piotr
  Participant

  Dziękuję uprzejmie. Zwróciłem również uwagę właśnie na ten przepis k.p.c. ale traktuję to drugorzędnie. Teraz sporządzę wniosek do sędziego komisarza o rozstrzygnięcie. Po uzyskaniu odpowiedzi postaram się poinformować o wyniku swojego działania.

  w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #151
  piotr
  Participant

  Poniżej przytaczam dosłowną treść pisma skierowanego przez ZER do syndyka z powiadomieniem komornika, który przed ogłoszeniem upadłości zgłosił egzekucję.

  „ Informuję, że zgodnie z Postanowieniem SR w Krakowie Wydział V Gospodarczy z dnia 21.03.2015 roku o ogłoszeniu upadłości….(nazwisko konsumenta) Informuję, iż wszelkie toczące się postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności na mocy art. 146 ust. 1 Pr. Upadł. Napr. Ulegają z mocy prawa zawieszeniu i na takiej samej zasadzie umorzeniu z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
  W odniesieniu do Pana pisma z dnia 14.04.2015 roku informuję, iż zgodnie z art. 773 § 4KPC w zw. z art. 63 ust. 1 pkt. 1 Pr. Upadł. Napr. o wyłączeniu z masy upadłościowej podlegają świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym, które podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Skoro zatem świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego doznają ograniczeń w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, to z uwagi na zastosowanie przepisu art. 63 ust. 1 ptk. 1 PUIN podlegają wyłączeniu z masy upadłości w zakresie uregulowanym w art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  Świadczeniobiorca musi otrzymać do wypłaty kwotę ustawowo gwarantowaną- wolną od potrąceń tj. 440,23 zł.
  Reasumując na wskazany przez Pana rachunek bankowy będzie przekazywana kwota 1228,25 zł.”

  Świadomie przytaczam treść pisma ze wszystkimi błędami stylistycznymi i logicznymi aby był całkowity pogląd na jego treść. Moim zdaniem urzędnik podał właściwe przepisy ale popełnił błąd logiczny przy ich interpretacji. Stwierdza, że istnieje minimalna kwota wolna od potrąceń ale nie bierze pod uwagę, że jest to wyjątek od zasady 25% z art. 140 i stanowi ratunek dla osób z minimalną emeryturą, gdzie istnieją potrącenia w zbiegu lub alimentacyjne mogące spowodować, że na koncie upadłego zostanie poniżej określonego minimum. Obawiam się, że taką interpretację stosuje się do wszystkich upadłych którzy są podopiecznymi ZER.

Przeglądajasz 9 wpisów - od 1 do 9 (z 9)