adw. Michał Hajduk

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądasz 9 wpisów - od 1,291 do 1,299 (z 1,299)
  • Autor
    Wpisy
  • w odpowiedzi na: syndyk #85
    adw. Michał Hajduk
    Administrator

    Jeżeli Pani wynagrodzenie z pracę nie jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia, to syndyk nie ma co „zabierać”.

    W przypadku, gdy Pani majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania (np. kosztów wyceny majątków), koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Sędzia-komisarz powinien określić postanowieniem wysokość kosztów postępowania oraz zarządza ich niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. W związku z powyższym syndyk nie powinien zwlekać ze swoimi czynnościami tylko dlatego, że w masie upadłości nie ma potrzebnych funduszy.

    w odpowiedzi na: Od czego zacząć? #80
    adw. Michał Hajduk
    Administrator

    Do wniosku należny załączyć spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty (tj. daty wymagalności). Nadal nie rozumiem skąd ten okres 6 miesięcy płatności zobowiązań wstecz.

    w odpowiedzi na: Od czego zacząć? #76
    adw. Michał Hajduk
    Administrator

    @ Aniela
    W uzasadnieniu wniosku powinna Pani dokładnie powołać się na te okoliczności, o których tutaj napisała. Przy czym dobrze byłoby je udokumentować. Np. przedstawić PITy za okres, w którym zostały zaciągnięte zobowiązania żeby wykazać, że w danej chwili posiadała Pani zdolność do ich spłaty oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokumentacje medyczną, żeby przynajmniej uprawdopodobnić okoliczności będące przyczyną powstania stanu niewypłacalności.

    Jako „względy słuszności” uzasadniające przeprowadzenie postępowania upadłościowego można np. wskazać brak posiadania majątku, który wystarczałby na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

    @ Ewa
    Dobrze byłoby wykazać się posiadaniem całej dokumentacji związanej z zaciągniętymi zobowiązaniami. Niemniej nie jest to konieczne i można posiłkować się wskazanymi przez Panią dokumentami.
    Co do drugiej części pytania, to nie bardzo rozumiem o jakie „ostatnie wpłaty” chodzi.

    w odpowiedzi na: syndyk #75
    adw. Michał Hajduk
    Administrator

    Zgodnie z art. 176 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze syndyk zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości. Od tego momentu placówki te doręczają syndykowi adresowane do upadłego przesyłki pocztowe. Syndyk powinien wydać upadłemu przesyłki pocztowe, które nie dotyczą majątku masy upadłości lub których zatrzymanie nie jest potrzebne ze względu na zawarte w nich wiadomości.

    Oczywiście wskazanym jest współpraca między syndykiem i upadłym, niemniej syndyk nie ma obowiązku uzgadniania swego planu działania z upadłym. Jeżeli ma Pani jakieś zastrzeżenia co do pracy syndyka, to może się zwrócić z ta sprawą do sędziego-komisarza, który nadzoruje całe postępowanie.

    w odpowiedzi na: syndyk #72
    adw. Michał Hajduk
    Administrator

    Tak, jak najbardziej może Pani wyjść z inicjatywą. Zazwyczaj syndycy bardzo szybko się kontaktują z upadłymi w tego typu sprawach i trudno mi stwierdzić dlaczego w Pani przypadku jest inaczej. Może to być wynikiem choćby tak prozaicznej sprawy jak urlop syndyka, czy jego choroba.
    Dane kontaktowe do syndyka znajdzie Pani pod poniższym linkiem:
    http://ms.gov.pl/pl/lista-osob-posiadajacych-licencje-syndyka/

    w odpowiedzi na: Od czego zacząć? #68
    adw. Michał Hajduk
    Administrator

    W mojej ocenie przedstawiona przez Pana sytuacja kwalifikuje się do upadłości konsumenckiej. Celem ogłoszenie upadłości niezbędnym jest sporządzenie stosownego wniosku (wzór wraz z instrukcją można pobrać TUTAJ) oraz złożenie go we właściwym sądzie upadłościowym – gospodarczym właściwym ze względu na Państwa miejsce zamieszkania (lista sądów upadłościowych – gospodarczych TUTAJ). Przy czym, każde z Państwa musi sporządzić i złożyć osobny wniosek. Więcej na temat upadłości małżonków można przeczytać TUTAJ.

    adw. Michał Hajduk
    Administrator

    Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej znajdują się w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze. Regulują ją dokładnie art. 491(1) – 491(23). Wyciąg z ustawy ww. artykułów zmieściłem na swoim blogu i jest dostępny TUTAJ

    adw. Michał Hajduk
    Administrator

    W takim przypadku ma Pani problem.
    Wniosek o ogłoszenie upadłości można bowiem złożyć albo w sądzie według miejsca zamieszkania, albo w sądzie według miejsca położenia majątku. Więcej na ten temat TUTAJ
    Jeżeli wyjechała Pani z kraju i nie ma tu majątku, to niestety nie można w Polsce przeprowadzić upadłości konsumenckiej.

    w odpowiedzi na: WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ WZÓR #42
    adw. Michał Hajduk
    Administrator

    Kilka dni temu zamieściłem taki wniosek. Zapraszam na stronę, gdzie można pobrać przygotowany przeze mnie przykładowy dokument: wniosek o upadłość konsumencką wzór
    Dodatkowo otrzymuje się instrukcję wypełniania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przed przygotowywaniem własnego wniosku, dobrze się z nią zapoznać.

    Pozdrawiam
    Michał Hajduk

Przeglądasz 9 wpisów - od 1,291 do 1,299 (z 1,299)