adw. Michał Hajduk

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądasz 15 wpisów - od 1,261 do 1,275 (z 1,299)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: upadlosc wezwanie do sadu #185
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Tak, syndyk będzie podejmował działania zmierzające do sprzedaży udziału w nieruchomości. Nie ma on tu żadnego wyboru. Udział w nieruchomości może być wyłączony jedynie za zgoda wierzycieli, a dokładniej zgromadzenia wierzycieli wyrażonej w drodze stosowanej uchwały.

  w odpowiedzi na: upadlosc wezwanie do sadu #182
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Wezwanie wnioskodawcy do sądu na przesłuchanie jest praktykowane w większości sądów upadłościowych. Sąd zazwyczaj dopytuje dłużnika o te informacje, które nie zostały wskazane w uzasadnieniu wniosku, a które w jego ocenie są istotne dla oceny zasadności ogłoszeni upadłości konsumenckiej. Czasami też przesłuchanie sprowadza się jedynie do powtórzenia treści uzasadnienia wniosku. To jakie konkretne pytania będą padały zależy od okoliczności danej sprawy, treści wniosku oraz oceny sądu. O tym jak przebiegają takie rozprawy w praktyce można przeczytać na moim blogu TUTAJ

  Jeżeli w okresie między złożeniem wniosku a rozprawą zmianie uległy okoliczności wskazane we wniosku lub pojawiły się nowe, istotne dla rozstrzygnięcia, to należy zasygnalizować to sądowi i w miarę możliwości przedłożyć stosowny dokument.

  Udział w nieruchomości co do zasady wchodzi do masy upadłości.

  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Opisuje Pani to zobowiązanie jak każde inne. Czyli oznacza wierzyciela i jego adres, kwotę oraz datę wymagalności. Dodatkowo można wskazać na fakt prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Niemniej nie ma obowiązku podawania jakichkolwiek informacji co do prowadzonych postępowań egzekucyjnych (obecnie i w przeszłości).
  Jeżeli dług został sprzedany „firmie windykacyjnej” (dokonano cesji wierzytelności) to należy, tą firmę wskazać jako wierzyciela.

  w odpowiedzi na: Przebieg rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką #173
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Samo złożenie wniosku nie wywołuje jeszcze żadnych skutków prawnych. Egzekucja wierzytelności nadal może być prowadzona. Dopiero po rozpoznaniu wniosku i ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd wyznacza syndyka, postępowania egzekucyjne są zawieszane, a następnie umarzane po uprawomocnieniu się postanowienia.

  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  A z czym dokładnie ma Pani problem? Postaram się pomóc.

  w odpowiedzi na: Wykaz wierzycieli a wielokrotne sprzedaże długów #162
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  @tedekol
  W takim przypadku nie pozostaje Panu nic innego jak sprawdzić swoje dane w BIK, BIG oraz Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
  W Urzędzie skarbowym i ZUSie bez problemu dostanie Pan informacje co do stanu zadłużenia, jeżeli takowe istnieje.
  Problem będzie z drobnymi wierzycielami „prywatnymi”, oni bowiem rzadko zgłaszają swoich dłużników do jakikolwiek rejestrów.

  Nie bardzo rozumiem treść drugiego pytania. Z jednej strony pisze Pan, że długi są wspólne, a z drugiej, że żona nie ma długów – przynajmniej tak zrozumiałem wypowiedź.

  w odpowiedzi na: Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym #161
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Niestety upadły nie może teraz zasadniczo spłacać żadnych swoich zobowiązań zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości. Jedyne co można zrobić, to dokonać zgłoszenia wierzytelności i czekać na podział środków uzyskanych w toku likwidacji masy upadłości, oczywiście o ile upadły posiadał jakikolwiek majątek.

  w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #160
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Wniosek o wyłączenie z masy upadłości przysługuje osobą trzecim, a nie upadłemu. Dotyczy on sytuacji gdy np. syndyk włączył do masy upadłości ruchomość nie należącą do upadłego, a do jego znajomego, który mu ją tylko użyczył. W takim przypadku tenże kolega może złożyć wniosek o wyłączenie pożyczonej ruchomości z masy upadłości. Upadły nie może z takim wnioskiem wystąpić.

  w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #154
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Będę bardzo wdzięczny za informację co do wyniku sprawy. Życzę powodzenia.

  w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #152
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Niestety powołanie się na przepisy jest bardzo ogólne i niczego nie wyjaśnia, tj. „art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. Biorąc pod uwagę jak bardzo rozbudowane są ww. artykułu, równie dobrze mogliby podać jedynie samą nazwę ustawy. W treści pisma nie wskazano żadnego konkretnego przepisu, który miałby stanowić podstawę tak wysokiego potrącenia, co wskazuje, że do końca nie wiedzą na jakiej podstawie to czynią. Przy czym nie bardzo wiem co tam robi art. 773 § 4 k.p.c., którego treść stanowi: „Skarga na postanowienie referendarza sądowego przysługuje stronom i administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Na postanowienie sądu stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu przysługuje zażalenie” 🙂
  Gdybym miał taka sprawę, na pewno napisałbym wniosek do sędziego-komisarza o rozstrzygnięcie tej kwestii w trybie art. Art. 491(11) ust. 1 p.u.n.

  w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #149
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Nie miałem jeszcze do czynienia z taką sytuacją i prawdę mówiąc nie bardzo znam się na przepisach ustawy o emeryturach i retach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Przy czym najwyższe możliwe potrącenie jakie tam dostrzegam to 70%. Co więcej ja te przepisy rozumie tak jak i Pan. Na miejscu teścia złożyłbym wniosek o rozstrzygnięcie tego przez sędziego-komisarza. W najbliższym czasie postaram się dogłębniej przeanalizować te przepisy.

  w odpowiedzi na: syndyk #146
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Podstawowym zadaniem syndyka jest ustalenie listy wierzytelności, ustalenie składu masy upadłości i jej likwidacja (jeżeli jest co likwidować), sporządzić i wykonać plan podziału funduszy masy upadłości. Praca syndyka kończy się dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowaniu upadłościowym. Jeżeli w miedzy czasie postępowanie nie zostanie umorzone, to zasadniczo swoją funkcje sprawuje on do czasu odpowiednio uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

  Uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania upadłościowego. Nie ma już syndyka, a co za tym idzie nikt niczego Panu nie może potrącać z wynagrodzenia. Jeżeli będzie ustalony plan spłaty wierzycieli to oznaczonych w nim płatności dokonuje już Pan „dobrowolnie” – c czego corocznie składa się sprawozdanie. Jeżeli nie będzie Pan tego czynił, to nie zostaną Panu umorzone zobowiązania niezaspokojone w toku postępowania upadłościowego.

  Co do konta w banku, to nie widzę tu nic niezgodnego z prawe. Przy czym przepisy w zasadzie tego nie regulują. Praktyka jest różna np. zakłada się jedno konto z subkontem dla upadłego, a pracodawca wypłacając wynagrodzenie cześć przelewa na rachunek główny a cześć na subkonto.

  w odpowiedzi na: Co może zabrac syndyk #141
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Dziwna spraw. Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją. Nie znam żadnego przepisu, który pozwalałby na zajęcie aż 80 % emerytury. Najwyższe możliwe potracenie przewidziane przepisami ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych wynosi 65%.

  Mogłaby Pani wskazać co dokładnie jest napisane w tym piśmie z ZUS, a w szczególności na jakie dokładnie przepisy się powołują?

  w odpowiedzi na: rozwód #138
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Jedno drugiemu w żaden sposób nie przeszkadza. Tym bardziej, że oboje Państwo planują złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Trzeba mieć jedynie na uwadze, że powstanie rozdzielności majątkowej na skutek rozwodu będzie bezskuteczne w stosunku do masy upadłość (więcej na ten temat TUTAJ)

  w odpowiedzi na: co dalej, czego się spodziewać…?? #136
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Jeżeli załączyła Pani rzeczone oświadczenie, to nie wiem czemu sąd wzywa Panią do jego ponownego złożenia. Może zaginął gdzieś w sekretariacie. Może Pani spróbować się dowiedzieć o co chodzi, ale w sekretariacie za bardzo Pani nie udzielą takiej odpowiedzi, bo raczej nie będą tego wiedzieli. Chociaż w różnych sekretariatach różnie to bywa.

  Co do US, to zasadniczo nie widzę takiej konieczności. Pytanie tylko czy w okresie Pani zasiadania w zarządzie zaistniały podstawy do złożenia wniosku o upadłość spółki?

  Jak Pani uzupełni braki to sąd na pewno nie odrzuci wniosku. Nie oznaczy to jednak, że nie może on zostać oddalony. Odrzucenie, to nie to samo co oddalenie.

Przeglądasz 15 wpisów - od 1,261 do 1,275 (z 1,299)