adw. Michał Hajduk

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądasz 15 wpisów - od 31 do 45 (z 1,299)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Nakaz w czasie spłaty PSW #19498
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Ten wierzyciel był wskazywany we wniosku o ogłoszenie upadłości? Został ujęty w PSW? Kiedy powstała należność, której dochodzi przed sądem?

  w odpowiedzi na: Upadłość a rażące niedbalstwo. #19487
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Proszę do mnie zadzwonić pod nr 601 153 747. Potrzebowałbym dokładniej zapoznać się z Pana sytuacją. Niemniej na pierwszy rzut oka, to co doradza ta kancelaria nie ma większego sensu, zwłaszcza jeżeli łączy się to z dodatkowymi kosztami.

  w odpowiedzi na: Rozprawa w sprawie umorzenia zobowiązań #19478
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  To co jest wpisane w treści wezwania nie ma większego znaczenia. Rozprawa w przedmiocie planu spłaty jest jednoczenie rozprawą w sprawie umorzenia i na odwrót. Terminy te są używane zamiennie i nie przesądzają tego jakie rozstrzygnięcie wyda sąd.

  w odpowiedzi na: Dostęp do rachunku bankowego #19474
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  @Joasia
  Jedyne co pozostaje to kontakt z syndykiem oraz przeglądanie akt. Jeżeli w masie upadłości pozostały jakieś niespożytkowane środki, to powinny one zostać wypłacane upadłemu.

  w odpowiedzi na: upadłość, spadek #19471
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Na pewno próbowałbym jeszcze raz składać wniosek o wyłączenie spadku z masy upadłości i powoływał się na fakt, że postępowanie spadkowe jest dalekie od zakończenia, a ewentualne korzyści dla masy upadłości nikłe, albo żadne.

  w odpowiedzi na: PSW ustalone, skąd numer konta #19446
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Proszę zadzwonić jeszcze raz i zapytać czy ktoś złożył wniosek o uzasadnienie postanowienia. Jeżeli nikt takiego wniosku nie wnosił, to postanowienie powinno być już prawomocne.

  w odpowiedzi na: Dostęp do rachunku bankowego #19443
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Aż trudno to skomentować.

  w odpowiedzi na: Ile czasu syndyk będzie zabierał pieniądze #19441
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Na starych zasadach:
  Potrącenia dokonywane są do prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego, tj. do uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie planu spłaty wierzycieli. Chociaż niektórzy syndycy dokonują potrąceń tylko do dnia wydania takiego postanowienia.

  Art. 491(14) ust. 3 Prawa upadłościowego w brzmieniu sprzed 24 marca 2020 r.
  Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

  Na nowych zasadach:
  Potrącenia powinny być dokonywane jedynie do dnia wydania postanowienie w przedmiocie planu spłaty wierzycieli.

  Art. 491(14) ust. 8 Prawa upadłościowego w brzmieniu od 24 marca 2020 r.
  Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

  Mam nadzieję, że to porównanie przepisów rozwiewa wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

  w odpowiedzi na: PSW ustalone, skąd numer konta #19440
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Prawomocność postanowienie nie zależy od podpisu sędziego. Zakładam, że został złożony wniosek o doręczenie odpisu postanowienie ze stwierdzeniem prawomocności, to ono czeka na podpis sędziego. Niestety jest to jak najbardziej możliwe. Wiele pism i wniosków w ostatnim czasie zalega miesiącami na sądowych biurkach – nawet te najbardziej banalne.

  w odpowiedzi na: upadłość, spadek #19437
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  A czym sąd uzasadnił oddalenie wniosku?

  w odpowiedzi na: Brak wniosku o plan spłaty. #19436
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Stare zasady:
  sąd lub syndyk wzywa do złożenia w sądzie wniosku w przedmiocie planu spłaty wierzycieli, sąd rozsyła jego odpis do syndyka i wierzycieli zakreślając termin na ustosunkowanie się, sąd wydaje rozstrzygniecie.

  Nowe zasady:
  syndyk przygotowuje „raport” dla sądu – projekt ewentualnego planu spłaty wierzycieli i wysyła go upadłemu oraz wierzycielom, upadły i wierzyciele maja 14 dni na zajęcie stanowiska, po upływie tego terminu syndyk wysyła wszystko do sądu, sąd wydaje rozstrzygniecie.

  To tak w skrócie 🙂

  w odpowiedzi na: Upadłość konsumencka #19379
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Rozumiem, że brat zaciągnął pożyczkę, a następnie pożyczył Pani pożyczone wcześniej pieniądze. W takim razie wierzycielem jest brat, a nie bank/firma pożyczkowa, w której zaciągnął on pożyczkę. Jeżeli tak, to brat powinien zostać wskazany jako wierzyciel.

  w odpowiedzi na: Licytacja nieruchomości upadłego w pandemii #19378
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  A co dokładnie wyjaśnić? Wspomniane przepisy dot. postępowania egzekucyjnego (przymusowego). Konsumenckie postępowanie upadłościowe jest z zasady postępowaniem dobrowolnym. Likwidacja majątku odbywa się za zgodą upadłego.

  w odpowiedzi na: upadłość, spadek #19365
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Próbował może Pan złożyć wniosek o wyłączeniu spadku z masy upadłości?

  Art. 121 [Wyłączenie spadku z masy]
  1. Jeżeli w skład spadku wchodzą wierzytelności i prawa wątpliwe co do istnienia lub możliwości ich wykonania, można wyłączyć spadek z masy upadłości.
  2. Spadek podlega wyłączeniu, jeżeli składniki majątkowe wchodzące w skład spadku są trudno zbywalne albo z innych przyczyn wejście spadku do masy upadłości nie byłoby korzystne dla postępowania upadłościowego.
  3. Postanowienie o wyłączeniu spadku z masy upadłości wydaje z urzędu sędzia-komisarz. Na postanowienie przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom.

  w odpowiedzi na: Rozpatrzenie wniosku przez sąd #19358
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Niestety aktualnie sprawy w sądach strasznie się przeciągają. Niemniej 5 miesięcy to całkiem sporo. Może sędzia się zmienił, albo jest na jakimś zwolnieniu lekarskim. Można spróbować i pismo z prośbą o szybsze rozpoznanie wniosku, chociaż to w praktyce z różnym odbiorem się spotyka.

  Oczywiście sąd może odmówić oddłużenia. Niemniej wskazane okoliczności nie są zbyt istotne w sprawie. To ile się miało zadłużenia i ile się spłaciło w świetle przepisów nie ma większego znaczenia przy podejmowaniu decyzji czy daną osobę należy oddłużyć, czy też nie. Dla sądu najważniejsze są bowiem okoliczności powstawania zadłużenia. Do co działo się już po powstaniu stanu niewypłacalności, jeżeli nie miało miejsca celowe pogłębianie zadłużenia lub uciekanie z majątkiem, nie ma większego znaczenia.

Przeglądasz 15 wpisów - od 31 do 45 (z 1,299)