adw. Michał Hajduk

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 1,253)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Sprzedaż mieszkań #19249

  @Norcia @Hubert
  Dobre pytanie. Co było przyczyną złożenia wniosku o upadłość skoro wartość majątku przekracza znacznie zadłużenie. Już lepiej chyba byłoby zawrzeć z wierzycielami jakiś układ i zachować przynajmniej jedno mieszkanie?

  w odpowiedzi na: Sędzia komisarz #19247

  Jeżeli upadłość jest na nowych zasadach i w tzw. trybie uproszczonym, to takiego wniosku się nie składa. Propozycje co do sposobu zakończenia postępowania upadłościowego składa syndyk, a upadły się do nich odnosi. Ustosunkowując się do pisma syndyka można oczywiście przedstawić swoje własne propozycje – w tym umorzenie bez PSW. Takie prawo maja również wierzyciele.

  Odpowiedź na propozycje syndyka składa się bezpośrednio do niego w terminie 14 dni. On swoje pismo wraz ze stanowiskiem upadłego przekazuje do sądu.

  w odpowiedzi na: Sędzia komisarz #19243

  Tak. Przy czym w toku postępowania upadłościowego tryb może zostać zmieniony, a co za tym idzie wyznaczony sędzia-komisarza.

  w odpowiedzi na: Zobowiązania wobec os. prywatnych a plan spłat #19221

  Mowa jest o zobowiązaniach ujawnionych w toku postępowania i ewentualnie umorzonych na skutek jego przeprowadzenia. @zlotysenta chce jest spłacić po zakończeniu procedury pomimo ich umorzenia.

  w odpowiedzi na: Zakup pojazdu #19212

  Nie ma takiej możliwość. Od razu wejdzie on do masy upadłości i syndyk go sprzeda.

  w odpowiedzi na: Zobowiązania wobec os. prywatnych a plan spłat #19208

  Po zakończeniu postępowania upadłościowego można dowolnie rozporządzać swoim majątkiem. Można nawet „spłacić” wierzycieli, których wierzytelności zostały umorzone.

  w odpowiedzi na: Syndyk a zarządzanie majątkiem dzieci #19207

  Syndyk nie może rosić sobie prawa do majątku innych osób. Do masy upadłości wchodzi jedynie majątek upadłego.

  w odpowiedzi na: Zatwierdzone wynagrodzenie syndyka – co dalej i jak długo? #19197

  Niestety można powiedzieć, że to już norma. Przeciąganie się postępowań upadłościowych jest nagminne. Nawet na najprostsze czynności czeka się tygodniami. Dlatego też trudno aktualnie oceniać ile co potrwa, skoro czasami nawet na wysłanie odpisu postanowienia czeka się miesiącami.

  w odpowiedzi na: upadłość konsumencka bez pomocy prawnika #19196

  Nie wiem. To co się dzieje z aktami GU nie ma żadnego wpływu na przebieg postepowania upadłościowego. To jest jedynie czynność czysto techniczna związana z zabezpieczeniem akt. Takie „schowanie akt do szafy”.

  w odpowiedzi na: upadłość konsumencka bez pomocy prawnika #19194

  Niczego. Zakończone sprawy są po prostu archiwizowane. Jeżeli jest w sądzie jakaś sprawa, to po jej zakończeniu akta są przekazywane do archiwum. Na podstawie tego co Pan napisał wnioskuje, że tak było.

  w odpowiedzi na: upadłość konsumencka bez pomocy prawnika #19191

  Pewnie chodzi o sprawę pod sygnaturą GU, którą z uwagi na zakończenie po ogłoszeniu upadłości archiwizują. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą GUp. Formanie jest to odrębne postępowanie.

  w odpowiedzi na: upadłość konsumencka bez pomocy prawnika #19183

  @Frodo12345
  W tym przypadku zrobię wyjątek 🙂 Proszę zamieścić. Usunę go dopiero po paru dniach.


  @skyfall

  Na stronie bloga jest wzór wniosku wraz z instrukcją jego samodzielnego sporządzenia.

  w odpowiedzi na: syndyk a wynagrodzenie z niemieckiej umowy o prace #19181

  Bez względu na to, czy jest to wynagrodzenie wypłacane w Polsce, czy też w innym kraju co do zasady zastosowanie mają te same przepisy. Tym samym z reguły zajęciu podlega połowa wynagrodzenia. Nie wiem skąd to żądanie 3/5 kwoty wynagrodzenia.

  W praktyce problemy pojawiają się najczęściej w przypadku gdy wynagrodzenie jest na tyle niskie, że potrącenia można dokonywać jedynie ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwestią sporną jest bowiem czy należy stosować kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w Polsce, czy też w kraju, w którym się pracuje.

  Najlepiej poprosić syndyka (niech to zrobi pracodawca) o podstawę prawną jego żądania, tj. aby wykazał z jakich przepisów wynika żądane 3/5 wynagrodzenia.

  w odpowiedzi na: klopot z syndykiem #19180

  @Kasia2811

  Art. 343 ust. 2 Prawa upadłościowego
  2. Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 (tj. jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają) w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości.

  w odpowiedzi na: Podmiot w sprawie – Sąd Cywilny #19179

  @History2
  Kilka tygodni lub kilka miesięcy. Różnie bywa, nie ma reguły.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 1,253)