adw. Michał Hajduk

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 1,299)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Upadłość konsumencka- hazard #19700
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Chodzi o umorzenie zobowiązań bez ustalania PSW? Tak miałem sporo takich sprawa.

  w odpowiedzi na: Upadłość konsumencka- hazard #19696
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  PSW może ustalić niezależnie od winy, czy rażącego niedbalstwa. One mają znaczenie przy określaniu okresu na jaki zostanie ustalony ewentualny PSW. Przy winie i rażącym niedbalstwie PSW ustala się na okres od 3 do 7 lat.

  To czy będzie PSW zależy od możliwości zarobkowych oraz kosztów niezbędnego utrzymania.

  w odpowiedzi na: Upadłość konsumencka- hazard #19689
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Zasadniczo dużo się nie zmieniło. Z tą różnicą, że teraz nie tyle oddala wnioski, co przy podejmowaniu końcowej decyzji w przedmiocie oddłużenia i ustalenia planu spłaty wierzycieli często przyjmuje, że stan niewypłacalności był wynikiem co najmniej rażącego niedbalstwa.

  w odpowiedzi na: Upadłość , 30 lat , firma tylko na mnie #19675
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Nie widzę żadnych przeszkód w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Niestety takie sytuacje są stosunkowo częste i miałem już wiele podobnych spraw. Wszystkie udało się szczęśliwie zakończyć, uzyskując oddłużenie.

  Upadłość konsumencka umarza wszystkie zobowiązania – jedynie z drobnymi wyjątkami. Czyli można się pozbyć zarówno zobowiązań „prywatnych”, jak i tych związanych z działalnością gospodarczą, np. zaległości podatkowych.

  Jeżeli potrzebuje Pani pomocy prawnej w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego proszę do mnie zadzwonić pod nr 601 153 747. Prowadzę sprawy zarówno przed sądem upadłościowym w Bydgoszczy, jak i w Toruniu.

  w odpowiedzi na: Dogadanie się z syndykiem #19620
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Dokładnie tak. O zmniejszeniu kwoty potrącenia może zdecydować jedynie sąd.

  w odpowiedzi na: Czy jest szansa na upadłość #19608
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Proszę zadzwonić do mnie pod nr 601 153 747

  w odpowiedzi na: Dogadanie się z syndykiem #19598
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Oczywiście, że tak. Nikt tu nie pisze, że jest inaczej. To co podlega potrąceniu musi trafić do masy upadłości. Niemniej w jaki sposób trafi to do masy upadłości jest już tematem, który można z syndykiem uzgodnić.

  w odpowiedzi na: Czy jest szansa na upadłość #19572
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Jak najbardziej tak. Przy czym pierwszym krokiem powinno być ponowne udanie się na terapię.

  w odpowiedzi na: Upadłość a rażące niedbalstwo. #19525
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  @daniel.9
  Nie ma żadnych wymogów co do okresu przebywania na terapii. Przepisy nie określają też w jakim trybie ma być przeprowadzana terapia. Nie ma również żadnego okresu przejściowego, w którym trzeba wykazać się abstynencją.

  Syndyk może zajmować to co jest własnością upadłego, o ile ma jakąś większą wartość zbywczą i nie jest wyłączone spod zajęcia. Syndycy nie bawią się w zajmowanie starych lodówek, czy też tapczanów. Zresztą typowe wyposażenie domowe, jeżeli nie jest o jakiejś ponadprzeciętnej wartości, nie podlega zajęciu nawet w postępowaniu egzekucyjnym.

  Plan spłaty można zmieniać, jeżeli po jego ustaleniu zaistnieją nowe okoliczności mające wpływ na koszty utrzymania dłużnika lub jego możliwości zarobkowe.

  w odpowiedzi na: Dogadanie się z syndykiem #19519
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Wszystko kwestia dogadania się. Tego przepisy nie regulują. Nie wiem jakie warunki uda się ustalić z danym syndykiem. Jeden syndyk pójdzie na większe ustępstwa, drugi na mniejsze, a trzeci nie będzie w ogóle chciał na ten temat rozmawiać.

  Komornik jest informowany o ogłoszeniu upadłości i musi umorzyć prowadzone postępowanie egzekucyjne, a co za tym idzie zdjąć zajęcie z wynagrodzenia.

  w odpowiedzi na: Dogadanie się z syndykiem #19517
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Jak najbardziej. Takie sytuacje nie należą do rzadkości. Kwestia dogadania się z syndykiem. Przy czym nie karzy pójdzie na taki układ.

  w odpowiedzi na: PSW a śmierć upadłego. #19516
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Miałem już wielokrotnie do odczynienia ze śmiercią upadłego, ale w toku samego postępowania upadłościowego. Jeżeli chodzi o okres wykonywania PSW, to nawet nie słyszałem jeszcze o takim przypadku, chociaż niewątpliwie gdzieś w Polsce miał już miejsce.

  w odpowiedzi na: PSW a śmierć upadłego. #19512
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  To jest bardzo ciekawe pytanie, nad którym jeszcze się nie zastanawiałem. Nigdy też nie widziałem w żadnym komentarzu, czy też literaturze prawniczej aby ktoś tę kwestię poruszał. Dlatego też powstrzymam się chwilowo od udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Nie chciałbym wprowadzić kogoś w błąd. Niemniej wydaje mi się, że trudno będzie tu o jednoznaczną odpowiedź i wśród prawników zdania będą podzielone.

  w odpowiedzi na: Upadłość a rażące niedbalstwo. #19506
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  @daniel.9
  Nie ma wymogu aby terapia odbywała się w trybie zamkniętym, czy w jakimkolwiek innym. Każda terapia ma taką samą „wartość”. Ważne aby zachowywać abstynencję w graniu i nie zaciągać nowych zobowiązań. Jak Pan zadzwoni wszystko wyjaśnię.

  w odpowiedzi na: Nakaz w czasie spłaty PSW #19502
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  W takim razie trzeba czekać na nakaz zapłaty, który przyjdzie wraz z pozwem. W treści pozwu powinno być wyjaśnienie od kogo ten wierzyciel nabył dochodzoną wierzytelność.

Przeglądasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 1,299)