adw. Michał Hajduk

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 1,227)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: upadłość konsumencka bez pomocy prawnika #19183

  @Frodo12345
  W tym przypadku zrobię wyjątek 🙂 Proszę zamieścić. Usunę go dopiero po paru dniach.


  @skyfall

  Na stronie bloga jest wzór wniosku wraz z instrukcją jego samodzielnego sporządzenia.

  w odpowiedzi na: syndyk a wynagrodzenie z niemieckiej umowy o prace #19181

  Bez względu na to, czy jest to wynagrodzenie wypłacane w Polsce, czy też w innym kraju co do zasady zastosowanie mają te same przepisy. Tym samym z reguły zajęciu podlega połowa wynagrodzenia. Nie wiem skąd to żądanie 3/5 kwoty wynagrodzenia.

  W praktyce problemy pojawiają się najczęściej w przypadku gdy wynagrodzenie jest na tyle niskie, że potrącenia można dokonywać jedynie ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwestią sporną jest bowiem czy należy stosować kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w Polsce, czy też w kraju, w którym się pracuje.

  Najlepiej poprosić syndyka (niech to zrobi pracodawca) o podstawę prawną jego żądania, tj. aby wykazał z jakich przepisów wynika żądane 3/5 wynagrodzenia.

  w odpowiedzi na: klopot z syndykiem #19180

  @Kasia2811

  Art. 343 ust. 2 Prawa upadłościowego
  2. Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 (tj. jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają) w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości.

  w odpowiedzi na: Podmiot w sprawie – Sąd Cywilny #19179

  @History2
  Kilka tygodni lub kilka miesięcy. Różnie bywa, nie ma reguły.

  w odpowiedzi na: Akcje i obligacje #19178

  Za dużo czasu by to zajęło. Zbyt wiele ich było. Różnie też się kończyły. Niemniej w większości poczytywanie. Z takich bardziej ekstremalnych, to w toku postępowania okazało się, że upadły posiada udział w dwóch nieruchomościach w jednym z krajów UE. Niemniej sam upadły o tym nie wiedział, a przynajmniej miał prawo nie wiedzieć. Związane to było z postępowaniem spadkowym przeprowadzonym poza granicami Polski, w którym upadły osobiście nie brał udziału.

  w odpowiedzi na: Postępowanie upadłościowe na zasadach ogólnych #19152

  Oznacza to, że zastosowanie mają te same przepisy co w przypadku ogłoszenia upadłości gospodarczej.

  w odpowiedzi na: Akcje i obligacje #19151

  Biorąc pod uwagę ich wartość nie powinno być problemów. Miałem już do czynienia z gorszymi przypadkami. Niemniej tak jak wskazał @kmaro08 wszystko należy dokładnie wyjaśnić.

  w odpowiedzi na: Akcje i obligacje #19136

  Te obligacje i akcje mają jakąś wartość? Kiedy zostały nabyte?

  w odpowiedzi na: Postępowanie upadłościowe na zasadach ogólnych #19123

  Przypuszczam, że wiele osób ma, tylko nie każdy ma jeszcze tego świadomość. Dla większości upadłość to upadłość – jeden diabeł. Tym bardziej, że sąd, jak i syndyk nie tłumaczą różnicy, co więcej z reguły nie zwracają upadłemu na to uwagi.

  w odpowiedzi na: Pre pack #19114

  Ta deklaracja była niepotrzebna. Nie ma przepisu, który by nakazywał płacenie alimentów z kwoty pozostałej po potrąceniu. Bieżące alimenty pokrywa syndyk, z tego co wpływa do masy upadłości, o ile coś wpływa. Jeżeli w masie upadłości są na to środki, to upadły nie płaci dodatkowo ani złotówki.

  Tak, można wystąpić o zwiększenie kwoty wolnej od potrącenia. Wniosek taki kieruje się do sądu. Jego wzór znajdzie Pan na blogu.

  Jeżeli chodzi o samochód, to wszelkie decyzje go dotyczące należą do syndyka. Zakładając oczywiście, że został on wciągnięty do masy upadłości.

  W mojej ocenie zarząd nie ma podstaw do sprzeciwu. Niemniej może robić pod górkę i odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. W takim przypadku będzie trzeba wytaczać przed sądem powództwo o ustalenie, że odmowa jest bezpodstawna.

  Mój mail: mh@kancelariamh.pl

  @Splp87
  Przywołany wcześniej art. 41 wyraźnie wskazuje, że działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki. Dlatego też jeżeli przedmiotem umowy jest prawo dzierżawy działki, to zgadzam się poglądem syndyka.

  Ma może Pan postanowienie sądu, na które powołuje się syndyk. Chętnie zapoznałbym się z jego treścią.

  w odpowiedzi na: wielkie długi #19101

  @PolciaK @Snajper

  Upadłość jednego ze współkredytobiorców nie zmienia sytuacji pozostałych osób. Upadłość konsumencka wywołuje skutki jedynie względem samego upadłego, tj. on zostaje oddłużony, a pozostali współkredytobiorcy nadal muszą spłacać kredyt.

  Więcej na ten temat na blogu pod poniższym linkiem

  Upadłość konsumencka współkredytobiorcy

  Jeżeli przedmiotem umowy ma być prawo własności danej działki to zarząd ROD ma racje. Działka ROD nie może być przedmiotem obrotu jak inne nieruchomości. Nie można jej sprzedać. Jest podobnie jak ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego. Jedyne co można przenieść to prawa do dzierżawy danej działki.

  Dlatego też wszystko zależy od tego co dokładnie będzie przedmiotem umowy, tj. czy prawo własności danej działki, czy też dzierżawa (prawo do działki).

  Jak wynika z przepisów art. 27 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Zgodnie zaś przepisami art. 41 działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe, które z „ważnych powodów” może odmówić.

  w odpowiedzi na: wielkie długi #19091

  W takim razie nie pozostaje nic innego jak starać się o oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej.

  Zmywarki, jak i innych sprzętów domowych syndyk co do zasad nie wciąga do masy upadłości nawet jak nie ma rozdzielności majątkowej. Chyba, że są to rzeczy stosunkowo nowe i o ponadprzeciętnej wartości, np. najnowsza lodów Samsunga za ponad 10.000 zł.

  Jeżeli chodzi o samochód, to zależy kiedy została zawarta umowa o rozdzielności. Syndyk może bowiem zarówno zając cały samochód, jak również włączyć do masy upadłości jedynie udział w nim, z tytułu udziału w majątku wspólnym. Nie znając dokładniej sprawy i dokumentów nie jestem w stanie udzielić pewnej odpowiedzi.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 1,227)