adw. Michał Hajduk

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 1,297)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Upadłość a rażące niedbalstwo. #20246

  Żona nie ponosi odpowiedzialności za Pana długi, jeżeli chodzi o jej majątek osobisty. Natomiast jeżeli posiadają Państwo majątek wspólny, to syndyk wciągnie go do masy upadłości.

  w odpowiedzi na: Wezwanie do sądu??? #19881

  Najlepiej niech Pani zadzwoni do sądu i poinformuje ich , że przebywa na kwarantannie, w związku z czym wnosi o odroczenie terminu rozprawy. Jednocześnie wysłałbym do sądu maila w tej sprawie – tak aby mieć potwierdzenie przekazania informacji o kwarantannie.

  Jeżeli chodzi o pismo, to powinno być przez Panią podpisane. To czy zostanie przez Panią wysłane, czy dostarczone przez członków z rodziny nie ma większego znaczenia.

  w odpowiedzi na: Wezwanie do sądu??? #19879

  @Joasia
  Jeżeli wierzyciel nie napisał o tym w pozwie, to sąd nie wie, że została ogłoszona upadłość i ustalony plan spłaty wierzycieli.

  Proszę opisać wszystko w piśmie do sądu. Załączyć kserokopię planu spłaty wierzycieli. Usprawiedliwić swoją nieobecność. A przede wszystkim wnosić o oddalenie powództwo i nie obciążania Pani jakimikolwiek kosztami postepowania sądowego, albowiem wierzyciel nie miał powodów do wszczynania postepowania sądowego.

  w odpowiedzi na: Sprawozdanie roczne. #19802

  Tych, które są załączane do wniosku. Jeżeli nie są załączane żadne załączniki, to siłą rzeczy odpisy dla wierzycieli też ich nie zawiera.

  Chodzi o to, że odpis wniosku dla wierzycieli ma wyglądać tak samo jak wniosek składany w sądzie.

  w odpowiedzi na: Sprawozdanie roczne. #19796

  @Howard80
  Do wniosku należy załączyć wszystkie te przelewy, które były zrobione od czasu ostatniego sprawozdania rocznego. Wniosek pełni bowiem jednocześnie role sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli.

  Natomiast odpisów wniosku wraz z załącznikami ma być tyle ilu wierzycieli ujętych w planie spłaty wierzycieli. Każdy ma otrzymać jeden egzemplarz wniosku wraz z załącznikami.


  @Wiosna2019

  Nie jest niczym niezwykłym, że w różnych sądach panuje różna praktyka. Jak widać niektóre sądu lubią robić sobie dodatkową robotę 🙂

  Art. 220 ust. 1 Pr. up.
  „Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się upadłemu, osobom, których postanowienie dotyczy, oraz syndykowi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Postanowień dotyczących ogółu wierzycieli nie doręcza się wierzycielom.”

  w odpowiedzi na: Sprawozdanie roczne. #19790

  Tak. Odpisy dla wierzycieli to wniosek + wszystkie jego załączniki. Czyli odpis wniosku musi zawierać te same załączniki co sam wniosek.

  Przy czym tak jak pisałem we wcześniejszym wpisie na temat stwierdzenia wykonania planu spłaty, wniosek nie musi zawierać wszystkich potwierdzeń płatności. We wniosku można bowiem powołać się na to, co zostało już przedłożone wraz ze składanymi wcześniej sprawozdaniami. No chyba, że sąd zażyczy sobie wszystkie jeszcze raz.

  w odpowiedzi na: Zaległości w spłacie #19787

  Te 3 miesiące to domniemanie, które ma służyć wierzycielom w postępowaniu prowadzonym na zasadach ogólnych. Jeżeli zaległości przekraczają 3 miesiące, to wierzyciel może składać wniosek o upadłość swojego dłużnika. Nie musi przy tym udowadniać, że jest on niewypłacany. Wystarczy, że wykaże, iż jego należności są już wymagalne od ponad 3 miesięcy.

  w odpowiedzi na: Bank widzi upadłość, której nie ma #19786

  @EVENo
  Pewnie informacja taka znajdują się w jakimś wewnętrznym rejestrze banków, skoro nie ma jej w samym BIK. Bardzo dziwna sytuacja. Może należałoby skonsultować się z Rzecznikiem Finansowym.

  w odpowiedzi na: Upadłość a rażące niedbalstwo. #19784

  Potwierdzam, że wystarczającym jest już samo podjęcie terapii. Nigdy nie spotkałem się z wymaganiem jej ukończenia, czy choćby nawet jakiegoś dłuższego okresu pozostawania w abstynencji.

  w odpowiedzi na: Sprawozdanie roczne. #19782

  Odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć w dzisiejszym wpisie na blogu – link poniżej.

  Wykonanie planu spłaty wierzycieli

  Gdyby były jeszcze jakieś wątpliwości proszę pisać.

  w odpowiedzi na: Upadłość konsumencka woj. śląskie. #19753

  Proszę zadzwonić do mnie pod nr 601 153 747. Prowadzę postępowania upadłościowe również na terenie śląska. Posiadam biuro na miejscu w Katowicach.

  w odpowiedzi na: Zaległości w spłacie #19726

  Nie, jest to tzw. mit miejski, który bardzo rozprzestrzenił się w Internecie. Nie trzeba mieć też zaległości w stosunku do wszystkich wierzycieli.

  w odpowiedzi na: Upadłość a rażące niedbalstwo. #19720

  W krakowskim sądzie upadłościowym nigdy nie było żadnych problemów. Kraków był od zawsze najbardziej liberalny.

  w odpowiedzi na: Upadłość konsumencka- hazard #19700

  Chodzi o umorzenie zobowiązań bez ustalania PSW? Tak miałem sporo takich sprawa.

  w odpowiedzi na: Upadłość konsumencka- hazard #19696

  PSW może ustalić niezależnie od winy, czy rażącego niedbalstwa. One mają znaczenie przy określaniu okresu na jaki zostanie ustalony ewentualny PSW. Przy winie i rażącym niedbalstwie PSW ustala się na okres od 3 do 7 lat.

  To czy będzie PSW zależy od możliwości zarobkowych oraz kosztów niezbędnego utrzymania.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 1,297)