dracula

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 2 wpisy - od 181 do 182 (z 182)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Spadek a masa upadłościowa #4416
  dracula
  Participant

  Potencjalne ryzyko zawsze istnieje, jednak syndyk niekoniecznie musi być zainteresowany wdawaniem się w długotrwałe postępowanie sądowe. Pytanie ile to mieszkanie jest warte. Ponadto w tego typu sprawach, nawet w przypadku wygranej, samo spieniężenie udziału jest bardzo problematyczne. Według mnie nie zachodzą tu jednak podstawy do wystąpienia ze skargą pauliańską (chyba, że w grę wchodzi naprawdę duża kasa). Z taką skargą mogą wystąpić zarówno każdy z wierzycieli, jak i sam syndyk.

  Sąd się wypowie, ale dopiero po ogłoszeniu wyroku 🙂

  w odpowiedzi na: Upadłość konsumencka małżonka #4410
  dracula
  Participant

  To zależy od tego, czy drugi z małżonków jest również stroną tych zobowiązań bądź też czy nie dokonał poręczenia długu lub innych zabezpieczeń. W praktyce sprowadza się to do tego, czy małżonek który chce ogłosić upadłość brał długi „tylko na siebie”, czy też małżonka się podpisywała na umowach. W przypadku małżeństw istotny jest również ustrój małżeński, czyli czy małżonkowie mają wspólność małżeńską, czy też rozdzielność. Przy wspólności małżeńskiej istnieje potencjalna możliwość dla wierzyciela skierowania egzekucji do majątku wspólnego (czyli drugi z małżonków może odpowiadać za długi męża). Jeżeli jednak nie ma majątku wspólnego (nieruchomości, samochody etc.), to nie ma ryzyka.

Przeglądajasz 2 wpisy - od 181 do 182 (z 182)