dracula

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 182)
 • Autor
  Wpisy
 • dracula
  Participant

  We wniosku możesz wskazać co tylko zechcesz – papier wszystko przyjmie. Obecnie nie ponosisz odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność na podstawie 299 k.s.h. powstaje dopiero po wydaniu wyroku w tej sprawie. Postępowanie upadłościowe spółki, a upadłość konsumencka członka zarządu, to sprawy niezależne, choć powiązane ze sobą. Na etapie ogłoszenia upadłości konsumenckiej podstawowe znaczenie będzie miało terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, chociaż nie jest to przesłanka bezwzględna.

  w odpowiedzi na: Problem z wnioskiem i załacznikami #7547
  dracula
  Participant

  To we wrześniu 2018 r. minie 10 lat. Przy czym i tak okoliczności te mają znaczenie dla oceny czy dłużnik nie pogłębił swojej niewypłacalności i nie dopuścił rażącego niedbalstwa. Tak czy inaczej i tak sąd będzie o to pytał podczas przesłuchania, więc lepiej opisać to we wniosku.

  w odpowiedzi na: Problem z wnioskiem i załacznikami #7545
  dracula
  Participant

  Decydujące znaczenie ma data wykreślenia z ewidencji.

  w odpowiedzi na: Problem z wnioskiem i załacznikami #7543
  dracula
  Participant

  ignorantia iuris nocet. Poczytaj wpisy na blogu jak wygląda sytuacja byłych przedsiębiorców, żeby się lepiej zorientować w temacie.

  w odpowiedzi na: Plan spłaty wierzycieli #7541
  dracula
  Participant

  Wzrost wynagrodzenia nie może stanowić podstawy do zmiany PSW. Możesz założyć działalność gospodarczą.

  w odpowiedzi na: Upadłosć – dobry wybór? #7539
  dracula
  Participant

  Rzeczywiście niepłacenie podatków związanych z działalnością gospodarczą może wprost wskazywać, że prowadząc działalność popadłaś w stan niewypłacalności i nie złożyłaś wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, co jest obowiązkiem ustawowym. Już na tej podstawie sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką. W Twoim przypadku zatem trzeba będzie się powołać na względy słuszności i humanitarne, które mogą złagodzić rygor obowiązkowego złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Być może niedługo zmienią się również przepisy, które zliberalizują tę kwestię.

  To, że nie mieszkasz w Polsce nie stanowi przeszkody w złożeniu wniosku o upadłość tutaj w kraju. Są pewne problemy praktyczne, które wskazał Karol, jednak przepisy jak najbardziej dopuszczają taką sytuację.

  w odpowiedzi na: Problem z wnioskiem i załacznikami #7538
  dracula
  Participant

  Tak, we wniosku trzeba napisać o prowadzonej działalności gospodarczej. Tutaj trzeba być nawet bardzo ostrożnym, aby nie strzelić sobie w kolano pokazując taki np. scenariusz: „w 2001 roku prowadziłam działalność, już wtedy miałam długi, ale nie złożyłam wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, po prostu zamknęłam działalność. Potem żyłam dalej z tymi samymi długami nie spłacając ich i w 2008 r.znowu otworzyłam działalność, zaciągnęłam kolejne zobowiązania (pogłębiając swój stan niewypłacalności), ale mi jakoś nie szło, więc znowu zamknęłam działalność”. Najlepiej również dołączyć zaświadczenia o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

  w odpowiedzi na: Sprzedaż samochodu. #7278
  dracula
  Participant

  Karol, żaden z wierzycieli nie wystąpi ze skargą paulińską (czynność dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli) przez sprzedaży za 5-7 tys. złotych. Pełnomocnik więcej weźmie, nie mówiąc o czasie trwania takiej sprawy. O bezskuteczności decyduje sąd, ale dopiero gdy wniosek złoży syndyk lub wierzyciel.

  w odpowiedzi na: Sprzedaż samochodu. #7263
  dracula
  Participant

  Przeczytajcie uważnie co napisałem. Sprzedasz i zostawisz pieniądze dla syndyka. Po cenie rynkowej. Przy cenie do 10 tys. żaden syndyk nie będzie bawił się w bezskuteczność czynności prawnej. Jeszcze podziekuje.

  w odpowiedzi na: Sprzedaż samochodu. #7258
  dracula
  Participant

  kropek, jeżeli pieniądze ze sprzedaży zostawisz dla syndyka, to nie powinno być żadnego problemu. Na wszelki wypadek pościągaj sobie ogłoszenia dotyczące podobnych samochodów, aby mieć dowód, że sprzedałeś po cenach rynkowych.

  w odpowiedzi na: Zmiana przepisów? Od 01.2018 #7139
  dracula
  Participant

  Przyznam szczerze, że nie wiem jak jest z tymi zmianami, a też jestem tym zainteresowany. Co do pełnienia funkcji prezesa zarządu w spółce (na jakiej podstawie pełnisz tę funkcję? umowa o pracę? kontrakt menadżerski) co myślę, że nie powinno to stanowić przeszkody dla uk. Trzeba jednak liczyć się z tym, że sąd może badać stan spółki, bo podobnie jak przy jdg, na prezesie ciąży obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Jeśli byłeś prezesem w innych spółkach, ich też to dotyczy.

  w odpowiedzi na: kilka pytań o upadlość #6982
  dracula
  Participant

  Przeczytaj dokładnie co napisałem, podałem Ci rozwiązania które pozwalają zminimalizować ryzyko. Wystarczy opóźnienie w płatności jednego ze zobowiązań. Na blogu i forum masz mnóstwo informacji, które pomogą przygotować wniosek, ale jeżeli robisz to samemu to musisz się dobrze przygotować, to nie jest sprawa na jeden wieczór, a raczej na kilka miesięcy przygotowań. Jeżeli prawnik gwarantuje Ci sukces, to znaczy że nie jest dobrym prawnikiem. Uczciwy nigdy nie da gwarancji. Przy upadłości konsumenckiej dłużnicy wykładają się najczęściej na rozprawie podczas przesłuchania. Wtedy nawet najlepszy wniosek nie pomoże.

  w odpowiedzi na: kilka pytań o upadlość #6910
  dracula
  Participant

  Baktak, wpadnięcie w spiralę długów i zaciąganie kolejnych zobowiązań na spłatę wcześniejszych może zostać uznane za rażące niedbalstwo dłużnika i powiększanie stanu niewypłacalności, które może stanowić podstawę do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dla ogłoszenia upadłości wystarczy, że wykażesz że jesteś niewypłacalny, czyli utraciłeś zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Jeżeli rodzina udziela Ci wsparcia na spłatę bieżących rat (lepsza rodzina niż chwilówka), to stanowi to dowód tego, że nie jesteś w stanie udźwignąć ciężaru swoich zobowiązań. Ponadto takie pożyczki również podlegają zwrotowi. Generalnie zasadą jest, że z chwilą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zaprzestaje się regulowania zobowiązań. Sąd weźmie pod uwagę stan sprawy z chwili orzekania – wówczas już na pewno będzie niewypłacalność. A jeżeli tak się obawiasz aby nie narobić sobie długów, zawsze możesz zostawić sobie tylko niewielkie zadłużenie np. 500-1000 zł. Dla niewypłacalności nie ma znaczenia wysokość zadłużenia. Jako zadłużenie możesz też wskazać pożyczki od rodziny.

  w odpowiedzi na: Szybsza spłata psw inaczej. Czy tak można i czy warto? #6824
  dracula
  Participant

  anheros, pozwolę sobie na polemikę. W przepisach jest wprost mowa, że tylko istotna poprawa sytuacji majątkowej dłużnika (nie dotyczy wzrostu wynagrodzenia) może być podstawą do zmiany psw. Mój wątek dotyczył zupełnie innej kwestii, mianowicie przepisy nie mówią o tym z jakich środków upadły ma spłacić psw. Jak dla mnie na podstawie przepisów kc wierzyciele nie mogliby odmówić przyjęcia zapłaty nawet od osoby trzeciej, która spokojnie mogłaby spłacić psw za upadłego. I w takiej sytuacji psw również byłby wykonany. Oczywiście wymagałoby to obrony przed zarzutem, że upadły dokonał czynności prawnej, którą pogorszył własną zdolność do wykonywania planu spłaty wierzycieli, bo tylko takie czynności są zabronione ustawą. Łatwo jednak wyobrazić sobie sytuację w której upadły bierze kredyt na spłatę psw, który jest na warunkach korzystniejszych niż samo psw. W swojej wypowiedzi po prostu wskazuję na inne, w mojej ocenie dopuszczalne sposoby wcześniejszej spłaty psw 🙂

  w odpowiedzi na: Szybsza spłata psw inaczej. Czy tak można i czy warto? #6822
  dracula
  Participant

  Znam upadłego, który miał psw 50 zł przez 12 miesięcy. Spłacił wcześniej, bez żadnej podwyżki i nie było żadnego problemu. Pieniądze na spłatę psw może dać np. rodzina. Przepisy milczą na temat tego skąd dłużnik ma mieć kasę na psw. Jak dla mnie wyobrażalna i dopuszczalna jest nawet sytuacja w której dłużnik bierze kredyt na spłatę psw.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 182)