ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!!

Forum Fora Upadłość konsumencka – pytania ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!!

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 39)
 • Autor
  Wpisy
 • #605

  Zasadniczo to syndyk decyduje, a w razie sporu – sędzia-komisarz.
  Nawet jak ZER przekazuje mu więcej środków niż powinno wejść do masy upadłości, to syndyk powinien nadwyżkę najzwyczajniej wydać dłużnikowi. Zresztą syndyk może zwrócić się do ZER z pismem i wskazać jaka kwota ma trafiać do niego a jaka do dłużnika.

  #711
  Olorin1
  Participant

  Już wszystko dzisiaj wiem. Pani syndyk mnie okłamuje !!! Zostałam dzisiaj przez nią zaproszona do kancelarii w celu wypłaty mi pieniędzy w kwocie 440,23 zł. Powiedziała, że taką kwotę przelał ZER na moje konto natomiast reszta została przelana na konto syndyka.Ponieważ tak mój świadczeniodawca postanowił, więc ona się do tego dostosowuje i nic na to nie poradzi – tak musi być. Oczywiście natychmiast zadzwoniłam do ZER-u i zapytałam jaka jest podstawa prawna takiego ustalenia. Pracownica zdenerwowana na mnie /bo to nie pierwszy mój telefon w tej sprawie/ po prostu zacytowała mi dosłownie część korespondencji nadesłanej do nich przez syndyka, z czego wynika, że to Pani Syndyk bardzo wyraźnie zaznaczyła jaką kwotę przelewać dla mnie a jaką dla syndyka.
  Panie mecenasie co ja mam w takiej sytuacji zrobić. Mój wniosek z dnia 12.02.br. do sędziego-komisarza o roztrzygnięcie sporu w tej sprawie pozostaje bez jakiejkolwiek decyzji – dzisiaj zapoznawałam się z aktami, a Pani Syndyk na pewno nie zmieni zdania. Daję głowę.Czy ja mogę jeszcze gdzieś szukać pomocy?

  #712

  Niestety jedyne co Pani pozostaje, to czekać rozpoznanie Pani wniosku przez sędziego-komisarza.

  #715
  Agneta
  Participant

  Pani Olorin1, proszę się nie denerwować.To wszystko trochę trwa niestety. Byłam w takiej samej sytuacji, po napisaniu odwołania do sędziego-komisarza czekałam ponad dwa miesiące. Ale opłaciło się, bo decyzja była pozytywna i co ważne pan syndyk zwrócił mi tę nadwyżkę którą otrzymał z ZUS-u od miesiąca w którym złożyłam odwołanie. Czytając wypowiedzi na tym blogu i forum, widzę że raczej sędziowie-komisarze prostują sprawę niewłaściwych potrąceń urzędników ZUS-u na korzyść upadłych.

  #1037
  Tommy
  Participant

  Niestety muszę potwierdzić, że te potrącenia są większe niż dotychczas przez komornika. U mnie jest taka sytuacja, że komornik pobiera nadal to co dotychczas mimo, że mam ogłoszoną upadłość i niby to jest w zawieszeniu, bo czeka na odpis prawomocnego wyroku, ale i tak te środki, które zbierze przekaże na konto syndyka i to mimo to, że syndyk pobiera swoją część z ZUS. Pisałem do ZUS i w odpowiedzi dostałem informację, że jest to poprawnie robione. Z renty socjalnej i części rodzinnej zabierane mi jest wszystko w kwocie ok. 600zł /komornik 25% i drugie 25% syndyk/ a mnie zostaje kwota wolna od potrąceń ok. 440zł. Rozmawiałem z komornikiem i sam jest zdziwiony, że syndyk dostaje dodatkowo swoją część i jak to powiedziałem syndykowi to uśmiechną się i stwierdził, że z ZUS tak już jest. Zamiast wychodzić z długów to się zadłużam na nowo, bo za 400zł nie da się żyć zwłaszcza jak wydaje się na lekarzy. Upadłość ogłoszona z końcem stycznia, a tu jeszcze nawet komornik nie umorzył spraw.

  #2598
  Dorota
  Participant

  Witam,
  siedzę troszkę w przepisach odnośnie zajęć komorniczych a co za tym idzie i przez Syndyków, bo przepisy są tożsame.
  Też na początku upadłości miałam podobną sytuacje, ze z mojej renty zus chciał przekazać do masy upadłości całą kwotę powyżej kwoty wolnej od potrąceń.
  Zgodzie z przepisami komornik/syndyk może zająć:
  – 50% wynagrodzenia lecz jednocześnie musi zostać kwota wolna od potrąceń.
  – 25 % zasiłków i świadczeń z ZUS (najprościej ujmując) – przy czym musi tutaj również zostać kwota wolna od potrąceń w wysokości 50% najniższej emerytury.

  Oznacza to dokładnie tyle, że jeżeli renta/emerytura jest na tyle duża, że po potrąceniu 25% zostaje więcej niż kwota wolna, to osoba powinna tyle dostać, a nie tylko w wysokości kwoty wolnej od potrąceń. Niestety często sami Syndycy do końca nie znają i nie rozumieją tych przepisów. To samo jest w placówkach ZUS. Dla nich upadłość konsumencka jest wielką niewioś adomą.
  Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości chętnie odpowiem na pytania.
  Pozdrawiam wszystkich „Upadłych”
  Dorota G.

  #2705
  maria pol
  Participant

  Witam
  Chciałabym dopytać o szczegóły zajęcia z emerytury przez syndyka. Okazało się, że syndyk pobrał mi prawie całą emeryturę, pozostawiając tylko 441 czyli 50 % najniższej emerytury. Według powyżej informacji z mojej emerytury wynoszące 1780 powinien mi pobrać tylko 445. Złożyłam wniosek do sędziego komisarza ten niestety tego nie zmienił i zostawił mi z kwota 441. Zus w Poznaniu powiedział mi, że oni o tym nie decydują tylko syndyk. Czy jest jakieś postanowienie, może Sądu Najwyższego które regulowała by jednoznacznie tę kwestię. Czy warto składać zażalenie na postanowienie sędziego komisarz, jak to zrobić i czy będzie mi do tego potrzebny prawnik. Proszę o pilną odpowiedź. Co można jeszcze zrobić.

  #2735

  Tak, o wszystkim decyduje syndyk, a ostatecznie sędzia-komisarz, jeżeli z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w tej kwestii ktoś do niego wystąpi. Niestety SN nie wypowiadał się na ten temat. Ja na pewno wniósłbym zażalenie na takie niekorzystne postanowienie.
  Nie wiem jaką ma Pani wiedzę i umiejętności wiec nie jestem w stanie stwierdzić czy jest Pani w stanie samodzielnie sporządzić zażalenie. Nie jestem też w stanie Pani wyjaśnić na forum jak sporządzić takie uzasadnienie, tym bardziej, że nawet nie znam treści uzasadnienia postanowienia. Wraz z postanowieniem, powinna Pani otrzymać stosowne pouczenie wyjaśniające jak to zrobić.

  #2879
  Dorota
  Participant

  Witam,
  Wchodząc na emeryturę lub rentę dłużnika, komornik/syndyk nie może zająć całej kwoty. Są dwa progi graniczne – zakreślona została maksymalna suma, jak może zostać zabrana ze świadczenia oraz minimalna ilość pieniędzy, jaka musi zostać już po dokonaniu potrącenia.
  I tak maksymalnie moze potrącić tak jak pisałam 25% emerytury/renty, przy czym musi zostać co najmniej 50% najniższej emerytury. Ma tutaj być zmiana, niestety nie wiem czy już obowiązuje – kwota ma wzrosnąć do 75%
  Pani Mario na Pani miejscu próbowałabym się odwołać od decyzji, bo wydaje się ona niezgodna z przepisami.

  Cytuję przepisy – może to się przyda:

  Art. 139. 1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:
  1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3;
  2) kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:
  a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,
  b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,
  ©Kancelaria Sejmu s. 87/117
  2015-11-23
  c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;
  3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
  4) należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
  5) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  [6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;]
  <6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny;>
  6a) kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego;
  7) kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  8) zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;
  9) zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty;
  10) z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek.
  2. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekraczać zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
  3. Potrącenia należności wymienionych w ust. 1 dokonuje się w kolejności podanej w tym przepisie.
  Nowe brzmienie pkt 6 w ust. 1 w art. 139 wejdzie w życie z dn. 4.03.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1302).
  ©Kancelaria Sejmu s. 88/117
  2015-11-23
  4. Przy dokonywaniu potrąceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, potrąca się w pierwszej kolejności alimenty zaległe za okres wskazany w tytule wykonawczym, pod warunkiem uzyskania od wierzyciela oświadczenia, że nie zostały w inny sposób uiszczone przez dłużnika.

  Art. 140. 1. Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:
  1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60% świadczenia;
  2) należności egzekwowanych związanych z:
  a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  do wysokości 50% świadczenia;
  3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia.
  [2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy dokonuje przekazania potrąconych kwot po uzyskaniu rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego. Do czasu uzyskania tego rozstrzygnięcia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.]
  <2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy uiszcza je na rzecz tego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia. W razie zbiegu egzekucji sądowych organ rentowy przekazuje potrącone kwoty po uzyskaniu postanowienia wskazującego komornika sądowego właściwego do dalszego prowadzenia egzekucji. Do czasu uzyskania tego postanowienia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.>
  2a. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku potrącania sum, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5.
  Nowe brzmienie

  Art. 141. 1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:
  1) 50% kwoty najniższej emerytury lub renty – zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia – przy potrącaniu:
  a) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  b) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4,
  c) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
  2) 60% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6–9;
  3) 20% najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.
  2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
  3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego.
  4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego – wyższego świadczenia

  #2901
  chiron
  Participant

  Nie wiem czy dobrze to zrozumiałem;
  Moja mama ma renty 1520zł
  syndyk albo komornik może zabrać 25% czyli 380zł
  Pozostaje jej 1140 zł netto
  Mama ma około 50.000zł kredytu oraz 79 lat to nawet gdyby nie ogłaszała upadłości i nie spłacała tych
  zobowiązań to do końca życia będzie otrzymywała rentę w wysokości 1140 zł (czyli pomniejszoną o te 25%)
  Bardzo proszę o odpowiedż

  #2910

  Tak.

  #13230
  arco
  Participant

  Witam,
  Syndyk zdecydowała, że ZUS ma potrącać 60% z mojej renty z tytułu niezdolności do pracy na pokrycie alimentów zaległych i bieżących. Zaległości powstały w trakcie powstępowania upadłościowego. Początkowo Syndyk potrącała 25% i mimo moich próśb by potrącać na alimenty twierdziła, że jest to nie możliwe i będą alimenty pokryte dopiero po sprzedaży mieszkania z tak uzyskanych środków. No ale nie wiedzieć czemu Syndyk zmieniła zdanie i zdecydowała, że będzie to teraz 60%. ZUS otrzymał wytyczne od Syndyk, że ma potrącać 60%. Teraz jest taka sytuacja, że z kwot potrąconych już (przez 4 m-ce 60%) wynika iż na chwilę obecną zaległości są spłacone nawet nadpłacone i moim zdaniem już nie powinna Syndyk potrącać 60% tylko teraz ewentualnie 25% w związku z postępowaniem upadłościowym. Napisałem w tej kwestii do Syndyk. Otrzymałem odpowiedź, że „Syndyk na pokrycie świadczeń alimentacyjnych za okres po ogłoszeniu upadłości może przeznaczyć nadwyżkę ponad 25%”. I 35% z 60% zabezpieczyła na alimenty, a 25% przeznaczała do masy na koszty postępowania upadłościowego. I w ten sposób mam jeszcze sporo zaległych alimentów do spłaty. Czy to jest właściwe postępowanie Syndyk ? Analizując przepisy, ustawę emertalno-rentową i różne opinie doszedłem do wniosku, że jeżeli Syndyk pobierała mi 60% możliwe zgodnie z ustawą na zobowiązania alimentacyjne to całość potrąceń powinna być na ten cel przeznaczona. Potrącone 60% na alimenty nie mogą być tylko częściowo przekazywane na ten cel, a częściowo na inne cele. Kto tu ma rację Syndyk czy ja ? Jak powinno być ? Proszę o porady, odpowiedzi.

  #13239
  Aldonaa
  Participant

  Myślę, że to jednak syndyk ma rację.
  Bo koszty postępowania upadłościowego (są w tzw.grupie „0”) i mają pierwszeństwo przed alimentami i pozostałymi wierzytelnościami.

  #13250
  arco
  Participant

  Dziękuje za odpowiedź
  Dziwne tylko, że wcześniej Syndyk nie chciała przekazywać nic na alimenty mimo moich próśb i przez to powstały zaległości. Tłumaczyła to konkretnymi paragrafami, między innymi też tym że to koszty postępowania mają pierwszeństwo. Ale gdy przeszedłem na rentę i mój dochód drastycznie zmalał Syndyk zdecydowała że będzie potrącać 60% na zaległe i bieżące alimenty. Teraz mam niewiele ponad 500zł i nie mogę się leczyć, ani nie mam środków na zamieszkanie. Choruję na poważne choroby na same leki miesięcznie potrzebuję kilkaset złotych.
  Analizowałem te paragrafy i byłem też u radcy prawnego po poradę. W jego ocenie w tej sytuacji i w odniesieniu do kwestii prawnych skoro Syndyk zmieniła zdanie w trakcie postępowania i zdecydowała że to alimenty stały się ważniejsze i skorzystała z ustawy emerytalno-rentowej w pkt mówiącym o potrąceniach na alimenty do 60% to całość potrącenia powinna w pierwszej kolejności przekazać na zaspokojenie alimentów.
  Dlatego mam wątpliwości czy tak może być jak robi Syndyk. Do tego świadomie pozostawia mnie w warunkach poniżej godności bo cała sytuacja powoduje że nie leczę się a stan zdrowia w wyniku tego szybciej się pogarsza.

  #14755
  piotr
  Participant

  Witam po 4 latach od czasu rozpoczęcia tematu. Sprawa mojego teścia jest zakończona prawomocnym postanowieniem. Moje starania oraz działalność sądu i syndyka prawdopodobnie uratowały życie temu człowiekowi. Wszyscy ci ludzie bardzo pomogli. Istotna też była fachowa praca adwokata Adama Kozłowskiego z Krakowa który przecierał szlaki i jako jeden pierwszych w Polsce prawników skutecznie prowadził tego typu sprawy. Podziękowania dla wszystkich tych osób.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 39)
 • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.