Wykonany plan spłaty – brak orzeczenia o całkowitym umorzeniu długów

Forum Fora Wykonywanie planu spłaty wierzycieli Wykonany plan spłaty – brak orzeczenia o całkowitym umorzeniu długów

Przeglądajasz 8 wpisów - od 16 do 23 (z 23)
 • Autor
  Wpisy
 • #18851

  Raczej nie był to ten sam wniosek. Procedura wygląda bowiem następująco:
  1. wniosek w przedmiocie PSW – o jego ustalenie lub umorzenie zobowiązań bez ustalania PSW.
  2. wysłuchanie upadłego przez sąd.
  3. wydanie postanowienie w przedmiocie PSW – umorzenie zobowiązań bez PSW lub ustalenie PSW.

  Jeżeli sąd ustalił PSW:
  4. rozpoczęcie wykonywania PSW po uprawomocnieniu się postanowienia ustalającego PSW.
  5. składanie corocznych sprawozdań z wykonywania PSW.
  6. po wykonaniu PSW złożenie wniosku, o którym mowa w art. 491(21) ust. 1 Pr. up., czyli o stwierdzenie wykonania PSW i umorzenie pozostałych zobowiązań.

  Jeżeli PSW polegał na dokonaniu jednorazowej płatności na rzecz wierzycieli, to zaraz po jej dokonaniu składa się wniosek, o którym mowa w art. 491(21) ust. 1 Pr. up., czyli o stwierdzenie wykonania PSW i umorzenie pozostałych zobowiązań.

  Nie ma „automatycznego umorzenia” zobowiązań po wykonaniu PSW. Sąd musi wydać postanowienie, o którym mowa w art. 491(21) ust. 1 Pr. up. Od tej zasady nie ma żadnego odstępstwa. Przepisy nie przewidują żadnego wyjątku.

  #18853
  perse
  Participant

  ale jak składałeś taki wniosek przed wykonaniem PSW? i potem była dopiero rozprawa? Nie,moim zdaniem to nie o to chodzi. Wniosek o stwierdzenie wykonania PSW i umorzenie pozostałych zobowiązań składa się NA KONIEC,po wszystkim,a nie przed posiedzeniem i decyzją sędziego,ty złożyłeś wniosek o tym żeby nie było psw- tak to rozumiem.Teraz, jak już spłaciłeś to jednorazowe psw musisz złozyc wniosek,tak jak pisze pan mecenas, o stwierdzenie wykonaniu plany spłaty wierzycieli( nie mogłeś go złożyć przed rozprawą,bo jeszcze wtedy go nie wykonałeś) i dopiero to kończy sprawę,wzór jest na blogu mecenasa.

  #18854
  perse
  Participant

  o, własnie napisałam równocześnie z panem mecenasem,masz odpowiedź.

  #18861
  Wiosna2019
  Participant

  Odpowiedź pojawiła się już jakiś czas temu w tym wątku.

  Po wykonaniu tego twojego PSW napisałeś do sądu sprawozdanie z wykonania PSW wraz załączonymi dowodami wpłat i wspomniałeś o umorzeniu reszty?.

  #18881
  Pan Tadeusz
  Participant

  OK, sprawa się wyjaśniła: sąd się w końcu wyjaił i wydał decyzję ostateczną 🙂
  1. Stwierdzenie prawidłowego wykonania PSW.
  2. Całkowite umorzenie zobowiązań powstałych do daty poprzedniej rozprawy z decyzją o PSW (2020 rok) z wyjątkiem art 491 (21) ust2.

  I teraz mam następujące pytania:
  1. postanowieniu jest data xx.yy.2020 jako data DO której są umarzane powstałe zobowiązania,
  a w uzasadnieniu jest napisane tak:
  „Należy zauważyć, że punkt 1 przedmiotowego postanowienia ma
  charakter deklaratoryjny, gdyż stwierdza jedynie fakt wykonania planu spłaty
  wierzycieli upadłą. W zakresie umorzenia zobowiązań upadłego, powstałych
  przed dniem ogłoszenia upadłości, jest natomiast konstytutywne, ze względu
  na fakt, że sąd orzeka o umorzeniu zobowiązań upadłego”
  Te określenia czasu są wzajemnie sprzeczne, która data określająca umarzanie zobowiązań jest prawidłowa, 2020 czy data „przed dniem ogłoszenia upadłości” czyli 2017?
  2. 30 dni na uprawomocnienie się? Dlaczego poprzednie decyzje sędziego w mojej sprawie uprawomocniały się po 7 dniach, a ta po 30 dniach? Czas uprawomocnienia jest określony w PU czy zależy od widzimisię sędziego?
  Jeśli jednak jakiś wierzyciel zgłosi zażalenie, to jakie są możliwe scenariusze dalej i jak to może wydłużyć całość postępowania? Na mój wniosek o umorzenie zobowiązań było 5 zażaleń, wszystkie sędzia odrzucił (wszystkie były kompletnie bez sensu na zasadzie: nie chcemy umorzeń naszych wierzytelności BO TAAAAAAK CHCEMY I JUŻ, bez żadnych sensownych argumentów, sędzia aż się śmiał z niektórych debilnych wniosków od niby poważnych instytucji).
  3. Art. 491 (21) ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r mówi o wyjątkach:
  „zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny”
  Jeśli ktoś ma nałożoną grzywnę lub mandat nałożoną przez inny organ niż sąd, to trzeba to zapłacić po upadłości czy nie? Bo mój syndyk twierdzi, że nie, ale nie był na 100% pewien. Wierzytelność ta oczywiście była zgłoszona do upadłości i powstała przed orzeczeniem sądu o upadłości.

  #18895

  Są pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o interpretację przepisów i różne głosy się pojawiają, niemniej w większości przyjmuje się, że umorzenie długów następuje z datą uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego wykonanie planu spłaty wierzycieli.

  Uprawomocnienie następuje albo po upływie terminu na wniesienie środka zaskarżenia (zażalenia), albo po rozpoznaniu wszystkich wniesionych zażaleń. Na wniesienie zażalenia jest 7 dni licząc od daty otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oczywiście ten termin może biec od innej daty dla każdego z uprawnionych. Decyduje bowiem data doręczenia.

  Nie bardzo wiem skąd to 30 dni na uprawomocnienie się. Daty uprawomocnienie sia postanowienia z powyższych względów nie da się określić w samym postanowieniu.

  Przepisy są jednoznaczne w swym brzmieniu: nie podlegają umorzeniu tylko grzywny orzeczone przez sądy.

  #18906
  Pan Tadeusz
  Participant

  Panie Mecenasie, dziekuje za odpowiedzi.
  Ale chodziło mi o co innego: czy wierzytelności powstałe między datą ogłoszenia upadłości, a datą uprawomocnienia się PSW i nie zgłoszone do upadłości też są umorzone czy nie? Chodzi o mandat wystawiony pomiędzy tymi datami, który powędrował już do innego sądu. I ten inny sąd wie, że jestem upadłym i dopytuje się sądu upadłościowego czy już jest prawomocność w mojej sprawie i czy ta wierzytelność była zgłoszona do masy upadłości czy nie?
  To teraz nie wiem czy mam ten mandat płacić czy nie? Komornik jak się dowiedział to w ogóle odstąpił od ścigania mnie.

  Jeśli chodzi o 30 dniowy termin cytuję dosłownie:
  „…
  ZARZĄDZENIE

  2.Odpis postanowienia doręczyć:
  a)upadłemu z pouczeniem, iż przysługuje prawo do wniesienia zażalenia
  do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz o terminie i sposobie
  wniesienia zażalenia;
  b)wierzycielom, ujętym w planie spłaty, wraz z pouczeniem iż
  przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w
  Warszawie (ich pełnomocnikom, jeżeli zostali ustanowieni, z
  pominięciem portalu informacyjnego, bez pouczenia);
  3.Postanowienie wyłożyć w sekretariacie tut. Sądu, zaznaczając datę
  wyłożenia.
  4.Akta proszę przedstawić z zażaleniem lub referendarzowi za 30 dni celem
  uprawomocnienia.”
  Czyli co w tym konkretnym przypadku oznacza pkt. 4?

  #19041

  Art. 491(21) Pr. up.

  Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych PRZED dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

  W praktyce nie spotkałem się dotychczas z dochodzeniem tego typu wierzytelności powstałych w czasie trwania postępowania upadłościowego.

  Jeżeli chodzi o zarządzenie, to oznacza tyle, że za 30 dni będą sprawdzać czy postanowienie się uprawomocniło, czy też jeszcze nie.

Przeglądajasz 8 wpisów - od 16 do 23 (z 23)
 • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.