Upadłość z zawarciem układu

Forum Fora Przepisy prawa upadłościowego Upadłość z zawarciem układu

Przeglądajasz 4 wpisy - od 1 do 4 (z 4)
 • Autor
  Wpisy
 • #5067
  michal.333
  Participant

  Czy istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działaności gospodarczej z możliwością zawarcia układu, jeśli dłużnik posiada majątek i wartości znacznie przewyższającej wysokość zadłużenia?. Jeśli np. dłużnik ma 150tys. zadłużenia i posiada dom z działką o wartości 700 000zł to czy są jakiekolwiek szane aby wierzyciele zgodzili się na układ. Czy ktoś ma podobne dośiwadczenia w tym temacie?

  #5068
  dracula
  Participant

  Art. 491(22). [Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu]
  1. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, postanowieniem zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Na postanowienie o odmowie zwołania zgromadzenia wierzycieli przysługuje zażalenie.
  2. Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania likwidacji przysługuje zażalenie.
  3. Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania.
  4. Układ może zostać przyjęty wyłącznie za zgodą upadłego.
  5. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć również każdy z wierzycieli. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.

  Wszystko zależy od propozycji układowych przedstawionych przez dłużnika, argumentacji, zabezpieczenia wykonania układu etc. Przy tak dużym majątku w mojej ocenie w grę wchodzi jedynie pełne zaspokojenie wierzycieli. Pytanie po co w takiej sytuacji upadłość konsumencka? Obniżenie kosztów egzekucji? Nie sądzę…

  #5072
  michal.333
  Participant

  Jak po co upadłość. Po to aby zadłużenie nie rosło i aby dłużnik nie stracił majątku. Stąd pytanie czy przy takim stosunku majątku do zadłużenia jest w ogóle możliwość zawarcia układu. Przy zawarciu układu dłużnik np. byłby w stanie spłacić całość zadłużenia w ciągu 7-8 lat. Przy braku zgody na układ jest skazany na komornika z uwagi na stan niewypłacalności.

  #5073
  dracula
  Participant

  Tak, tylko jeżeli wierzyciele nie zgodzą się na układ z automatu masz likwidację prowadzoną przez syndyka (czyli sprzedaż nieruchomości, koszty, wynagrodzenia i postępowanie, które na pewno potrwa). I właśnie o to ryzyko mi chodzi. W zależności od tego ilu jest wierzycieli i jacy to wierzyciele szanse są różne. Jak zaznaczyłem wcześniej, wszystko zależy od propozycji układowych i zabezpieczenia wykonania układu. Z wierzycielami zawsze możesz się próbować dogadać, do tego nie potrzebujesz upadłości.

Przeglądajasz 4 wpisy - od 1 do 4 (z 4)
 • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.