Sprawozdanie roczne.

Forum Fora Wykonywanie planu spłaty wierzycieli Sprawozdanie roczne.

Przeglądajasz 6 wpisów - od 31 do 36 (z 36)
 • Autor
  Wpisy
 • #19795
  Wiosna2019
  Participant

  Z bloga

  „Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem nie jest doręczany z urzędu wierzycielom. Jest on jedynie wykładany dla nich do wglądu w sekretariacie wydziału z pouczeniem o możliwości wniesienia zażalenia. Postanowienie to jako dotyczące ogółu wierzycieli nie podlega bowiem odrębnemu doręczeniu poszczególnym wierzycielom (art. 220 ust. 1 Pr. up. w zw. z art. 4912 ust. 1 Pr. up.)”

  Tu jest chyba nie do końca tak ponieważ

  „odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć:
  – wierzycielom/pełnomocnikom z pouczeniem o zażaleniu do sądu drugiej instancji”.

  #19796

  @Howard80
  Do wniosku należy załączyć wszystkie te przelewy, które były zrobione od czasu ostatniego sprawozdania rocznego. Wniosek pełni bowiem jednocześnie role sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli.

  Natomiast odpisów wniosku wraz z załącznikami ma być tyle ilu wierzycieli ujętych w planie spłaty wierzycieli. Każdy ma otrzymać jeden egzemplarz wniosku wraz z załącznikami.


  @Wiosna2019

  Nie jest niczym niezwykłym, że w różnych sądach panuje różna praktyka. Jak widać niektóre sądu lubią robić sobie dodatkową robotę 🙂

  Art. 220 ust. 1 Pr. up.
  „Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się upadłemu, osobom, których postanowienie dotyczy, oraz syndykowi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Postanowień dotyczących ogółu wierzycieli nie doręcza się wierzycielom.”

  #19801
  Howard80
  Participant

  Panie Mecenasie nie do końca rozumiem tego zdania… „Natomiast odpisów wniosku wraz z załącznikami ma być tyle ilu wierzycieli ujętych w planie spłaty wierzycieli. Każdy ma otrzymać jeden egzemplarz wniosku wraz z załącznikami.”
  To że każdy wierzyciel ma otrzymać jeden egzemplarz wniosku rozumiem. Natomiast nie do końca rozumiem o jakich załącznikach do tych egzemplarzy mowa?

  #19802

  Tych, które są załączane do wniosku. Jeżeli nie są załączane żadne załączniki, to siłą rzeczy odpisy dla wierzycieli też ich nie zawiera.

  Chodzi o to, że odpis wniosku dla wierzycieli ma wyglądać tak samo jak wniosek składany w sądzie.

  #19803
  Howard80
  Participant

  Reasumując… Wysyłam wniosek, 8 odpisów (tyłu miałem wierzycieli) i 24 potwierdzenia przelewów które były płacone od czasu ostatniego sprawozdania rocznego (przez 8 miesięcy płaciłem trzem wierzycielom). Pytanie czy do tych 8 odpisów załączam też 8×24=192 potwierdzenia przelewów jako załączniki mimo że nie dotyczyły one pięciu pozostałych wierzycieli?

  #19804
  Kevin
  Participant

  Skoro jest tyle rozbieżności w tej sprawie to warto zadzwonić do sekretariatu swojego sądu i wypytać jakie są tam zwyczajowe procedury lub do syndyka jak się miało z nim dobry kontakt.

Przeglądajasz 6 wpisów - od 31 do 36 (z 36)
 • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.