Przedawnienie roszczeń względem członka zarządu spółki z o.o.

Forum Fora Wszystko inne, niekoniecznie związane z upadłością. Przedawnienie roszczeń względem członka zarządu spółki z o.o.

Przeglądajasz 2 wpisy - od 1 do 2 (z 2)
 • Autor
  Wpisy
 • #703

  Roszczenia względem członka zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania przedawniają się z upływem trzech lat. Za początkowy termin przedawnienia roszczeń wynikających z art. 299 KSH uważany jest dzień, kiedy przesłanka bezskuteczności egzekucji w stosunku do spółki mogła być spełniona, gdyby wierzyciel podjął czynności zmierzające do jej spełnienia w najwcześniejszym możliwym terminie. W orzecznictwie Sadu Najwyższego wyrażony został również pogląd, że za początek biegu tego terminu należy przyjąc moment, w którym wierzyciel uzyskał świadomość, że wyegzekwowanie długu od spółki jest niemożliwe

  Przyjmuje się, ze odpowiedzialność określona w art. 299 KSH dotyczy zarówno zobowiązań cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przy czym szczególne zasady odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki przewidziano w odniesieniu do zobowiązań podatkowych w art. 116 § 1 i 2 OrdPod. Zgodnie z treścią wskazanych przepisów za zaległości podatkowe spółki z o.o. członkowie zarządu odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się w całości lub części bezskuteczna. Przepisy OrdPod regulują również odrębnie zasady przedawnienia tego typu zobowiązań. Stosownie do treści przepisów art. 118 § 1 OrdPod „Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat”. Natomiast „przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji, o której mowa w § 1, następuje po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.” (art. 118 § 2).

  #1309
  Megara
  Participant

  Osoba trzecia, to w tym wypadku członek zarządu? Czyli nie będzie odpowiadał członek zarządu za zobowiązania spółki, jeśli minie 5 lat od powstania zaległości podatkowej?

  A co jeżeli po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wyjdzie zobowiązanie wobec członka zarządu? Nie ujawnił tego, bo o tym nie wiedział, egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna, nic się nie przedawniło, członek zarządu nie uwolnił się od odpowiedzialności poprzez złożenie wniosku o upadłość spółki i w trakcie jego postępowania upadłościowego konsumenckiego np. Urząd Skarbowy wydał decyzję przeciwko niemu za zaległość podatkową…
  A druga sytuacja to już po postanowieniu o zatwierdzenie planu spłaty jakiś wierzyciel się znalazł by pociągnąć byłego członka zarządu z majątku osobistego za zobowiązania spółki. Czy dobrze rozumiem, że to zobowiązanie wobec członka zarządu wcześniej nie istniało? To była wierzytelność spółki, a nie jego więc nie zostanie umorzona?

Przeglądajasz 2 wpisy - od 1 do 2 (z 2)
 • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.