Odsetki od umorzonych długów.

Forum Fora Upadłość konsumencka – pytania Odsetki od umorzonych długów.

Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 3 głosy, i został ostatnio zaktualizowany przez  moskit 5 miesiące, 2 tygodnie temu.

Przeglądajasz 9 wpisów - od 1 do 9 (z 9)
 • Autor
  Wpisy
 • #11562

  Paproch14
  Participant

  Jestem w trakcie planu spłaty.
  Problem jest w tym, że wierzyciele naliczają dalsze odsetki od długów, objętych planem spłaty i umieszczonych na liście wierzytelności.
  Moje dwa pytania.
  Pytanie pierwsze: czy wierzyciel może naliczać dalsze odsetki w trakcie terminowo realizowanego planu spłaty?
  Pytanie drugie: czy po wykonaniu planu spłaty zostaną również umorzone te odsetki?
  Bank nalicza mi bowiem co miesiąc odsetki wg stopy ponad 14% w stosunku rocznym i nazbierało się tego już kilka tyś, złotych.

  #11681

  moskit
  Participant

  Nawet jeśli naliczają to ja nie widzę problemu skoro i tak nie mogą ich wyegzekwować. Sytuacja uległaby zmianie dopiero na skutek uchylenia przez sąd PSW z winy upadłego. Gdyby odsetki nie były umarzane mogłoby dojść do sytuacji, w której upadłość nie miała by sensu. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś ma 40 mln zadłużenia. Przyrost odsetek od dnia upadłości powodował by konieczność ponownego składania wniosku o upadłość po wykonaniu PSW.

  #11694

  Paproch14
  Participant

  Chodzi mi o to, że po umorzeniu przez Sąd długu mogą jeszcze pozostać odsetki, niekoniecznie tak duże, aby wierzyciele nie mogli ich wyegzekwować.
  Jeśli będzie to suma kilku tysięcy złotych to mogą próbować je egzekwować.
  Nie otrzymałem niestety odpowiedzi na zasadniczy problem czy Sąd może również umorzyć te odsetki?
  Chodzi oczywiście o odsetki naliczane w trakcie planu spłaty.

  #11695

  moskit
  Participant

  Zgodnie ze znaną mi interpretacją generalnie w momencie ogłoszenia upadłości naliczanie odsetek zostaje zatrzymane. Dotyczy to wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo. Jeśli zabezpieczenie było ustanowione odsetki się nalicza, ale mogą zostać zaspokojone tylko z tego przedmiotu.

  #11696

  Paproch14
  Participant

  Dziękuję za post.
  Niestety nie znalazłem nigdzie przepisu, który mówi o tym, że naliczanie odsetek zostaje zatrzymane.
  Nie miało miejsca żadne rzeczowe zabezpieczenie zabezpieczenie wierzytelności.
  Nie posiadałem żadnego majątku a jedynie skromną rentę.
  Sąd ustalił bardzo korzystny dla mnie plan spłaty, który za miesiąc się kończy.
  W moim konkretnym przypadku jest dwóch wierzycieli – to znaczy Bank oraz Urząd Miasta, którzy naliczają odsetki.
  Pierwszy dotyczy kredytu odnawialnego na rachunku, na którym nie wykonuję od dnia ogłoszenia upadłości żadnych operacji poza spłacanym długiem zgodnie z planem spłaty a dług się nie zmniejsza bo doliczane są odsetki.
  Drugi to zaległy czynsz za lokal komunalny zmarłego brata, który nie pozostawił żadnego majątku. Również są naliczane odsetki.
  Czy w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty mogę prosić Sąd o zajęcie stanowiska w tym temacie?

  #11697

  d_z_p
  Participant

  ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK.

  Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (n.p. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. Odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia. Zatem ogólną regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

  #11698

  moskit
  Participant

  Niestety nie znalazłem nigdzie przepisu, który mówi o tym, że naliczanie odsetek zostaje zatrzymane.

  Bo niestety przepisy (Art. 92 PU) są nieprecyzyjne i pozwalają na sporą dozę odmiennych interpretacji. W ciągu ostatnich paru lat pojawiły się orzeczenia SN w tej materii dotyczące upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw, które również nieco gmatwają sytuację. Pozostaje czekać na głos, gdy będzie dotyczyć upadłości konsumenckiej, bo jeszcze takiego przypadku nie było. Upadłość przedsiębiorstw przebiega nieco inaczej, bo w przypadku likwidacji nie ma od kogo egzekwować naliczanych odsetek.

  Generalnie sytuacja moim zdaniem nie jest taka oczywista i na pewno kwestia czasu kiedy znajdą się chętni wierzyciele na przetestowanie woli SN, w sprawie naliczanych po dniu upadłości odsetek, w upadłości konsumenckiej.

  Czy w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty mogę prosić Sąd o zajęcie stanowiska w tym temacie?

  Nie sądzę aby w gestii sądu było udzielanie odpowiedzi na takie pytania.

  #11699

  Paproch14
  Participant

  Dziękuję za wyjaśnienie.
  Pokrywa się ono z tym czego się spodziewałem.
  Chodziło mi właśnie o wyjaśnienie tej nieprecyzyjności, o której mowa w Pana ostatnim wpisie.
  Wynika z tego, że upadłość nawet w przypadku umorzenia długu może niestety pozostawić nowy dług, powstały wskutek naliczonych przez wierzycieli odsetek w trakcie trwania postępowania upadłościowego.
  Pozostaje więc obawa, że mogą ich jednak dochodzić, zwłaszcza, gdy jest to suma umiarkowana, wynosząca np. kilkanaście procent długu, który zastał umorzony.
  Pocieszający jest tylko fakt, że owe odsetki to co niewielki procent długu.
  Rozumiem, że w tej sytuacji pozostaje tylko droga mediacji z wierzycielami w kwestii tych odsetek.
  Innych możliwości nie widzę.

  #11700

  moskit
  Participant

  Chociaż sam przepis jest nieprecyzyjny to ja podzielam pogląd, że uznanie odsetek od dnia upadłości jest sprzeczne z intencją ustawodawcy jaką jest doprowadzenie do oddłużenia upadłego. I nie można rozróżniać ich na tych z małym czy dużym długiem, a co za tym idzie i wielkością odsetek. Dlatego ja jakimkolwiek mediacjom w tej kwestii mówię stanowcze nie 🙂
  Jeśli wierzyciel wystąpi z pozwem należy walczyć.

Przeglądajasz 9 wpisów - od 1 do 9 (z 9)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.